Som daglig bruger af et digitalkamera støder man tit på en masse tekniske og ukendte fagudtryk,

som tit lyder som ren volapyk.

 

Kender du måske til AI-servo, aov, blænde, catchlight, dof, F stop, fov, hotshoe, Inverse square

law of light, iso 6400 rule, nodalpunkt, pancake, reciprocal rule, slagskygge, stm, sunny 16 rule,

sweetspot, T stop, usm eller x-sync ?

 

Hvis ikke, kan du herunder læse om ca. 300 forskellige fagudtryk med ca. 100 forskellige illustra-

tioner, som du før eller siden vil stifte bekendtskab med.

 

 

- 0-9 -

 

3 vejs hoved.

Et stativhoved der kan indstilles i alle 3 akser uafhængigt af hinanden. Dette hoved er mere præcist

at indstille end et kuglehoved, men til gengæld tager det også længere tid. Hovedet er velegnet til

panoramafotografering.

 

35 mm ækvivalent.

Bruges til at sammenligne brændvidder på forskellige kameraer og objektiver. F.eks. svarer et

70-300 mm. objektiv monteret på et Canon eos 7D til 112-480 mm i 35 mm. ækvivalent.

 

4K.

Skærmopløsning på 3840 x 2160 pixels (16/9 format). Canon har kun et high end dslr der optager

i 4K.

 

95 mb/s.

Skrivehastigheden på et SD-Kort. Desværre sparer alt for mange fotografer på sd-kortet, hvilket

ikke er en god ide, da kortet skal være hurtigt nok til at kunne håndtere billeder taget i serier og

også kunne klare video optagelser. 95m/sek er nok den mest solgte hastighed til dslr kameraer.

Bruger man f.eks. et 15 mb/sek. sd-kort til et Canon 80D vil det ikke være muligt at udnytte ka-

meraets burst funktion på 8 billeder i sekundet.

 

 

- A -

 

ACR.

En forkortelse for Adobe Camera Raw, og også et plugin til Photoshop hvor du kan behandle dine

raw billeder.

 

Adobe RGB.

Farverum beregnet til dem der printer deres billeder, da farverummet rummer de fleste farver.

 

AEB.

Automatisk Eksponerings Bracketing. En funktion i kameraet der gør at man kan tage 3, 5 eller 7

billeder i træk med forskellig eksponeringsværdi. Funktionen er specielt velegnet til hdr optagelser.

 

AE-lås.

Bruges for at låse eksponeringen, når fokusområdet skal være anderledes belyst i forhold til eks-

poneringsmålingsområdet.

 

AI-Servo.

Autofokus tilstand der er specielt velegnet til motiver i bevægelse, når afstanden til motivet æn-

drer sig. Kameraet vil i denne tilstand fokusere kontinuerligt.

 

Ambient lys.

Enhver form for allerede tilstede værende lys ved en optagelse. Tilsat lys fra en flash regnes der-

for ikke for ambient lys.

 

Angle of incidence (se illustrationen til højre).

På dansk indfaldsvinkel og udtrykket handler om hvordan man opstiller en softboks til portræt fo-

tografering uden at få reflekser i modellens briller. Udfaldsvinklen ved reflektionen i brillerne er

altid den samme som indfaldsvinklen. Hvis man opstiller en softboks lige foran en model, vil der

komme reflektioner i brillerne, men hvis man hæver softboksen over modellens hoved og/eller

flytter den ud til siden kan man undgå disse reflekser.

 

Ansigtsgenkendelse.

En funktion på kameraet, der gør, at det fastlåser fokus på et ansigt. Funktionen er særligt vel-

egnet til video optagelser.

 

AOV (Angle of view).

Objektivets synsvinkel i grader i henhold til brændvidde og afstanden til motivet. Opgives som regel

altid diagonalt, hvorfor den horisontale synsvidde er lidt mindre. Synsvidden på et 10 mm objektiv

er ca. 96 grader horisontalt, hvor et 300 mm objektiv er ca. 4 grader horisontalt.

 

APS-C (se illustrationen til højre).

Er en meget udbredt sensor størrelse på 22,3 mm x 14,9 mm. APS-C står for "Advanced Photo

System Classic". Fordelen er bl.a. at et APS-C dslr er mindre, lettere og billigere end et full frame

dslr. Ulempen er dog mere støj og mindre dynamik, samt også mindre dof.

 

APS-H.

En sensor størrelse som Canon tidligere har brugt i nogle af deres high end dslr kameraer. Sen-

soren i et APS-H kamera måler ca. 29 mm x 20 mm, hvorfor disse kameraer har en crop faktor

på 1.3.

 

Autobelysnings optimering.

En funktion på kameraet der automatisk korrigerer for lysstyrke og kontrast, hvis billedet bliver for

mørkt eller kontrasten er for lav.

 

Av (Aperture Value).

Bruger man denne funktion på kameraet, indstiller kameraet selv lukketiden efter denne. Se og-

så Blænde.

 

AWB.

En forkortelse for "Automatic White Balance" altså automatisk hvidbalance. Normalt kan man bru-

ge denne indstilling på sit kamera, men er der flere forskellige lyskilder er det en fordel at bruge

custom hvidbalance. Se også Hvidbalance.

 

AWBW.

"Automatic White Balance White". Reducerer intensiteten af billedets varme farvestik. En god ind-

stilling, hvis man tager billeder indenfor med flere forskellige lyskilder.

 

 

- B -

 

Backfokus.

Når kameraet med et påmonteret objektiv fokuserer bag (efter) fokuspunktet. Se også mikroju-

stering.

 

Back button focus (se illustrationen til højre).

Ved at sætte fokuseringsfunktionen til "AF-ON" knappen bag på kameraet, kan man separere fo-

kuseringen fra udløserknappen. Funktionen er god til sportsfotografering, idet at man kan kom-

ponere billedet uden at fokus skifter. Desuden er funktionen særdeles anvendelig til natfotogra-

fering på stativ, da man ikke fokuserer igen når udløserknappen/fjernbetjeningen bliver aktiveret.

Hvis man ikke holder "AF-ON" inde på kameraet under optagelserne vil fokuspunket dog ikke op-

træde på billederne, når man ser dem i Canon Zoombrowser. I starten kræver denne funktion en

del tilvænning, men efter et stykke tid vil man ikke tilbage til den "normale" fokuseringsmåde.

 

Banding.

En fænomen der f.eks. kan opstå hvis man har brugt pol- eller gradieret nd filter i et billede. Hvis

man bagefter har gemt billedet i 8 bit og komprimeret det lidt for hårdt, vil banding opstå i over-

gangen mellem de lyse og mørkere områder i himlen. Man kan forhindre dette problem ved at sky-

de i raw, redigere og gemme billedet i 16 bit.

 

Barndoor.

En enhed, som man monterer enten på en ekstern flash eller et studielys, således at man bedre

kan retningsbestemme lyset.

 

Batterigreb.

Et greb man monterer under sit dslr. Dette greb kan indeholde 2 kamerabatterier, så man kan ta-

ge flere billeder. Desuden har grebet også knapper til fokusering og udløser. Grebet er især godt

til portrætfotografering i højformat, da man får et meget bedre greb med højre hånd om kamera-

et.

 

Beauty dish (se illustrationen til højre).

En rund eller octagon udformet softboks med en lille indvendig deflektor, som tilsammen giver et

klart og kontant lys på den person som man fotograferer. En beauty dish vil også give modellen et

rundt catchlight i øjnene fremfor en softboks der giver et firkantet catchlight. Desuden giver en

beauty dish modellen et smukt udtryk. Beauty dish fåes med både sølv og hvid indvendig beklæd-

ning i metal eller som foldbare. Som ekstra udstyr kan man til nogle beauty dish købe både grid

og diffuser.

 

Better Beamer (se illustrationen til højre).

En extender til den eksterne flash, der sørger for at lyset fra flashen rækker længere ud fra ka-

meraet. Ideel til fuglefotografering med objektiver med brændvidder over 300 mm.

 

Billedformat.

I alle moderne Canon dslr kameraer er sensoren i 3:2 format, ligesom det gamle 35 mm filmfor-

mat. På kompaktkameraer er billedformatet tit i 4:3 format.

 

Billedstabilisering (Image Stabilizer).

Hos Canon sidder denne funktion i objektivet og denne bevirker at du kan tage et håndholdt bil-

lede med op til 4 gange så lang lukketid, end hvis du ikke bruger stabilisering.

 

Billedstil.

Se Picture style.

 

Blænde (Aperture) (se illustrationen til højre).

Blænden er opgivet i "f" tal (som f.eks. f/2.8) og er åbningen i objektivet der slipper lyset ind til

sensoren. En stor åbning (lille blændetal) giver lille dybdeskarphed og modsat giver en lille åbning

(stort blændetal) stor dybdeskarphed. Se også F/ numre.

 

Blændeblade.

Jo flere blændeblade der er i et objektiv, jo pænere bliver billedet og især den uskarpe baggrund.

Det er også en fordel hvis blændebladene er runde, for det vil give endnu bedre bokeh.

 

Blænde flex kabel (se illustrationen til højre).

Det lille flade kabel der sidder inde i et objektiv, som er forbundet mellem blænden og objektivets

kontakter. På visse Canon objektiver har dette kabel en tendens til at knække, når objektivet

har nogle år på bagen.

 

Blurred.

Andet ord for sløret eller uskarp. Ordet er ikke altid negativt, da man godt kan sige at et billede

har en dejlig blurred baggrund.

 

Boom arm (se illustrationen til højre).

En vandret forlængerarm, som man kan montere på et studie stativ, således at man f.eks. kan

placere en softboks lige foran en model, uden at selve stativet kommer i vejen under optagelsen.

Til en boom arm hører der også en form for kontravægt, så selve armen kan placeres i forhold til

flashens og softboksens vægt. En boom arm giver mere fleksibilitet under portræt fotografering.

 

Bounce (se illustrationen til højre).

I stedet for at lade en ekstern flash pege direkte mod motivet, kan man ved at vinkle den enten

op i loftet eller ind i en væg undgå det hårde lys, samtidig med at man undgår slagskygger på

væggen bag motivet. Metoden er særdeles velegnet til portrætfotografering.

 

Bokeh.

Er det japanske ord for sløring/uskarphed, og igen betegnelsen for en god udflydende baggrund i

forhold til selve motivet der er i fokus.

 

Bowens mount/beslag (se illustrationen til højre).

Nok det mest brugt monteringsbeslag til softbokse, idet af mange 3. parts softboks producenter

bruger dette. Køber man en softboks skal man sikre sig at beslaget passer til studielyset. Man

kan dog få en adapter så Bowens passer på Elinchrom og omvendt.

 

Bracketing.

Ved bracketing tager man flere billeder af det samme motiv med forskellig eksponering.

(se også "HDR"). De fleste Canon dslr kameraer kan tage 3 billeder efter hinanden med forskellig

eksponering, men nogle kan tage helt op til 7 billeder i træk med forskellig eksponerig.

 

Brændvidde (focal length).

Betyder hvor tæt du kan komme på motivet eller hvor langt fra. Et lavt tal er vidvinkel og et højt

tal er zoom. Et 10 mm vidvinkel objektiv dækker en synsvidde på ca. 96 grader horisontalt, hvor-

mod et 300 mm objektiv kun har en synsvidde på ca. 4 grader horisontalt. Et standard prime ob-

jektiv siges at være 50 mm (på aps-c 35 mm), hvorfor brændvidder derunder betegnes som vid-

vinkel og derover som zoom. Et 8 mm fisheye objektiv dækker ca. 167 graders horisontal synsvid-

de, hvor et 600 mm zoom objektiv kun dækker ca. 2 grader, begge på et aps-c dslr.

 

Brændviddeforøgelse.

Et objektiv med brændvidde 18-200 mm svarer til en ægte brændvidde på 28-320 på et Canon

dslr kamera med APS-C sensor, da sensoren har en crop faktor på 1.6.

 

B (Bulb).

Bulb er en længere lukketid end kameraet selv kan klare på automatikken, hvilket vil sige mere

end 30 sekunder.

 

Buffer.

Midlertidigt lager i kameraet, der er med til at bestemme det antal skud som kameraet kan op-

tage i sekundet når man bruger kontinuerlig optagelse.

 

Burst mode.

Er i modsat til "One shot AF" en funktion der gør, at kameraet bliver ved med at tage billeder ind-

til du slipper kameraets udløserknap. Funktionen er særdeles velegnet til motiver i bevægelse. An-

tallet af billeder i træk varierer af kamera model, men kan med et godt aps-c dslr komme op på

ca. 10 billeder i sekundet i 3 sekunder (Canon 7D mk2).

 

 

- C -

 

Canon zoombrowser (se illustrationen til højre).

Et ældre billedvisningsprogram, hvor du bl.a. kan se fokuspunkter og exif data på de billeder som

du har taget, hvilket er en stor hjælp til senere redigering.

 

Canon imagebrowser.

Billedvisningsprogram der afløser det ældre Canon zoombrowser program.

 

Catchlight (se illustrationen til højre).

Det reflekterende lys fra en flash/softboks som f.eks. kommer i en models øjne ved portrætfoto-

grafering. Bruger man en firkantet softboks vil der komme en firkantet reflektion og bruger man en

rund beautydish vil der komme en rund reflektion, som virker mere naturligt.

 

CF-kort (Compact flash).

Hukommelseskortet i et dslr, der fås i forskellige størrelser og hastigheder. CF-kort bruges i hur-

tige professionelle kameraer, da de kan lagre billederne hurtigere end SD-kort.

 

Cinema objektiv.

Et objektiv designet specielt til video produktion. Her måles objektivets lysfølsomhed i T stop og

ikke i F stop som på et almindeligt foto objektiv.

 

CMOS Billedsensor.

En moderne type billede sensor i et kamera. CMOS står for Complementary Metal-Oxide Semicon-

ductor.

 

CMYK.

En printers farverum, der tager udgangspunkt i farverne Cyan, Magenta, Yellow og Key (sort).

 

Cokin filter (se illustrationen til højre).

Et andeledes filtersystem til dslr kameraer. Systemet består af en adapter og en holder i flere

forskellige størrelser. Dertil kommer selve fileret, som findes i over 100 forskellige udførelser. Den

umiddelbare ulempe ved systemet er at man ikke kan bruge en ordinær modlysblænde, men Cokin

har faktisk en one size modlysblænde i deres sortiment. Den største fordel ved dette system er,

at man selv bestemmer hvor et eventuelt gradierings lag skal ligge i billedet, da filteret er juster-

bart i højden. Man kan dog tit lave en lignende filtereffekt i photoshop.

 

CPL.

Se Polfilter.

 

Creeping.

Holder man et zoom objektiv lodret på yderste brændvidde, vil nogle objektiver falde sammen og

reducere brændvidden, hvorfor de ikke egner sig til fotografering i lodret position. Selv om et ob-

jektiv lider af denne fejl, har det dog ikke indflydelse på billedets kvalitet.

 

Crop sensor.

Et crop sensor dslr er et dslr, hvor sensoren er mindre end på et fullframe dslr. Monterer man

f.eks. et 70-200 mm objektiv på et Canon 70D, svarer brændvidden nu til 112-320 mm, da brænd-

vidden på et APS-C skal ganges med 1.6 i forhold til et fullframe kamera.

 

CR2.

Betegnelsen for et Raw billede taget med et Canon kamera. Se også "Raw".

 

 

- D -

 

Datokode:

Se Serienummer.

 

Den blå time (Blue hour).

Er timen lige efter solnedgang og igen timen lige før solopgang. I denne periode kan man tage

nogle særdeles gode billeder, da der er et helt specielt lys på himlen.

 

Desaturering.

At skrue en smule ned for farverne i f.eks. et portræt billede, så det kommer til at fremstå mere

romantisk.

 

DFA.

Autoriseret serviceværksted for Canon og Nikon med afdeling i København og Århus.

 

Diffuser skærm (se illustrationen til højre).

Fås i forskellige størrelser (fra 60 cm til ca. 150 cm i diameter) og bruges bl.a. til at opbløde sol-

lyset når man tager portrætbilleder udendørs. Tit fås disse skærme i sæt (5 in 1).

 

Dioptrijustering (se illustrationen til højre).

En lille knap på siden af søgeren, der bruges til at indstille fokus efter brugerens øje. En sådan

justering kan variere fra bruger til bruger.

 

Display informationer (se illustrationen til højre).

Ved hjælp at de informationer der er på kameraets bagerste display kan man se og justere indstil-

lingerne. I illustrationen til højre er vist et display fra et Canon 70D og forklaringerne fremgår her-

under (fra øverst venstre til nederst højre).

 

M angiver at kameraet er indstillet til manuel, hvor man selv både styrer blænde og lukketid.

 

4" angiver lukketiden i sekunder.

 

F6.3 er blændetallet.

 

ISO800 er indstillingen for iso værdien.

 

Rubrikken med tallene fra -3 til +3 angiver eksponeringsværdien, altså om billedet vil bliver over-

eller underbelyst. Rubrikken kan også vise værdien for bracketing.

 

Dernæst flashens eksponeringskompensation.

 

Antenne med off symbolet viser at kameraets wi-fi er slukket.

 

Rubrikken med "A" viser at at picture style er sat til auto.

 

AWB er sat til automatisk hvidbalance.

 

WB som står for white balance bracketing er her 0.

 

Efter WB kommer autobelysnings optimering, som her ligeledes er slukket.

 

Rubrikken med kameraet er hvor du indstiller nogle af genvejstasterne.

 

ONE SHOT viser her autofokus tilstanden.

 

Den lille firkant med prikken i viser her at der er er brugt manuelt valgt fokuspunkt.

 

Til højre for spotmålingen viser rubrikken at kameraet er indstillet til lydløs kontinuerlig optagelse.

 

Endnu en trin til højre viser rubrikken at der er brugt evaluerende lysmåling.

 

Helt til højre kan man se at kameraet optager i både Raw og Large jpeg.

 

Den store rubrik neders viser at brugeren er ved at indstille Aperture (blænden).

 

Helt nederst og yderst til højre er "Return" knappen.

 

DNG.

Også kaldet "Digital Negative", er et råfil format skabt af Adobe. Råfiler er forskellige fra kamera

til kamera, men ved at konvertere dem til DNG format kan man have lettere ved at åbne dem i

nogle foto-redigeringsprogrammer. I modsætning til RAW filer har DNG filerne indbygget den side-

løbende fil i selve formatet.

 

DOF (depth of field).

Se "Dybdeskarphed".

 

DPI.

Står for Dots Per Inch, og er udskrift opløsningen når der udprintes et billede. Med et dslr med 18

megapixel opløsning kan man udskrive dette billede i 44 x 29 cm i 300 dpi. På gode fotoprintere

kan man godt gå ned til 150 dpi i udskriften, men dette øger betragtningsafstanden til billedet.

Dpi anvendes i printere, hvorimod ppi anvendes på computerskærme.

 

DSLR.

Betyder ganske enkelt Digital Single Lens Reflex. På dansk "digitalt spejlreflekskamera". Et dslr er

et meget alsidigt kamera, idet at man kan skifte objektiver efter motiv og behov, hvilket man ikke

kan gøre på hverken et kompakt- eller zoom kamera.

 

Herunder er der en oversigt over nogle af Canons dslr kameraer siden 2003. Modellerne mærket

med * er udgået og modellerne markeret med kursiv er med flexskærm. Selv om f.eks. 550D og

60D står ud for hinanden, er der tale om 2 vidt forskellige kameraer. Semi Pro. og Pro. er Full

frame, hvor de andre er aps-c.

 

Begynder

 

Begynder

 

Entusiast

 

Entusiast

(sport)

Semi Pro.

 

Pro.

 

300D*

1000*

10D*

7D**

6D

5D**

350D*

1100*

20D*

7D2*

 

5D2*

400D*

1200*

30D*

 

 

5D3*

450D*

1300*

40D*

 

 

5DS*

500D*

 

50D*

 

 

5DSR

550D*

 

60D*

 

 

5D4*

600D*

 

70D*

 

 

 

650D*

 

80D*

 

 

 

700D*

 

77D*

 

 

 

750D*

 

 

 

 

 

760D*

 

 

 

 

 

800D*

 

 

 

 

 

 

Dual Pixel.

En teknologi, som er lavet for at give en jævn, hurtig og højt ydende autofokus. Funktionen fin-

des kun i de dyrere Canon dslr modeller.

 

Dybdeskarphed (dof) (se illustrationen til højre).

Dybdeskarpheden afhænger af brændvidden, blænden, afstanden til motivet og kameraets sen-

sor størrelsen. En lille dof egner sig specielt til portrætter og vil isolere motivet fra baggrunden.

En stor dof derimod egner sig til specielt til landskabsfotografering, da alt i billedet vil være skarpt.

Ved brug af et 60 mm objektiv, f/4 og 2 meter til motivet vil man få et dybdeskarphed på 15,4 cm

(aps-c dslr). Bruger man derimod et 35 mm objektiv og f/6.3 på 10 meters afstand til motivet er

dybdeskarpheden nu 125 meter. Ved makro fotografering er dybdeskarpheden selv ved f/16 tit

under 2 millimeter. For at halvere dybdeskarpheden kræes der 2 trin lavere blændetrin.

 

Dynamic Range.

Måles i EV og beskriver den værdi (forskel) der er mellem det lyseste og det mørkeste område i et

billede. Et moderne dslr har en værdi på ca. 12-13 ev. Det menneskelige øje ligger på ca. 17 ev.

Hvis man ønsker at udvide dynamikken i et billede kan dette optages som et hdr billede.

 

 

- E -

 

E-TTL (Evaluation through the lens).

Når man bruger flash vil kameraet måle lyset gennem objektivet, hvilket betyder at motivet vil

blive eksponeret korrekt, selv om man bruger filtre på objektivet. Har man sat en ekstern flash

til at bounche op i loftet, skal der dog bruges flash eksponeringskompensation.

 

EF/EF-S.

EF står for Electro Focus, hvor EF-S står for Electro Focus Short back focus. Sidstnævnte er ud-

viklet til crop sensor kameraer som f.eks Canon EOS 1200D, 700D og 70D. Man kan både bruge

EF og EF-S objektiver på førnævnte kameraer, hvorimod man kun kan bruge EF objektiver på Full-

frame kameraer.

 

Eksponering.

At fremkalde et billede.

 

Eksponeringsværdi (Evaluation value).

Ved at hæve eksponeringsværdien gør man billedet lysere og ved at sænke den gør man billedet

mørkere.

 

Elektronisk vaterpas (se illustrationen til højre).

En funktion på udvalgte Canon dslr modeller. Ved at bruge dette kan man indstille kameraet fuld-

stændigt horisontalt, når man bruger stativ. Hvis kameraet ikke har indbygget vaterpas, kan man

i stedet montere en libelle i kameraets hotshoe.

 

Elinchrom mount/beslag (se illustrationen til højre).

Et softboks beslag, der er forskellig fra et Bowens beslag. Køber man en softboks skal man sikre

sig at beslaget passer til studielyset. Man kan dog få en adapter så Elinchrom passer på Bowens

og omvendt.

 

EOS.

Er navnet på morgenrødens gudinde i græsk mytologi, men også Canon´s initialforkortelse for

Electro Optical System.

 

Error (se illustrationen til højre).

Af og til viser kameraet nogle fejlmeddelelser i displayet. Disse kan være forskellige fra kamera til

kamera. Nogle af fejlkoderne relaterer til lukkeren, men tit skyldes en fejl dårlig forbindelse mellem

kamera og objektiv. Bruger man 3. parts tilbehør  - som f.eks. flashtriggere kan fejlen skyldes at

kameraet ikke er kompatibelt med disse.

 

EV.

Eksposure Value eller eksponeringsværdi. Enheden måles i blændetrin.

 

EVF.

På et dslr kikker man via nogle spejle ud gennem objektivet når man tager billeder. På Canon´s

powershot kameraer er dette ikke muligt, hvorfor disse tit er monteret med en Electronic View

Finder (elektronisk søger), som er en lille skærm du kikker på, når du kikker i søgeren.

 

Exif (Exchangeable image file format) (se illustrationen til højre).

På et moderne digitalkamera vil der - når billedet bliver taget - blive vedhæftet exif data, som in-

deholder en hel del informationer som f.eks. kamera model, objektiv, brændvidde, dato, tid, blæn-

de, lukketid, iso, hvidbalance, fokuspunkter, flash og eksponeringsværdi m.m.. Alle disse data kan

aflæses i Canon´s egen Zoombrowser EX eller Imagebrowser EX og ved at betragte de enkelte

billeder og analysere dataene herfra og også læse histogrammet kan man lære af sine fejl og bli-

ve en bedre fotograf.

 

Extender (se illustrationen til højre).

Er en slags objektiv der monteres mellem kameraet og selve objektivet. Extenderen forlænger brændvidden med f.eks. 1.4 eller 2 gange. Blændetallet forhøjes dog tilsvarende. En oversigt over

kompatible Canon objektiver findes her.

 

Extension tube (mellemring) (se illustrationen til højre).

Monteres mellem kameraet og objektivet. Med denne kan man komme endnu tættere på motivet

ved makrofotografering.

 

Eye-Fi kort.

Hukommelseskort med indbygget wi-fi funktion så man kan overføre de billeder man tager til f.eks.

en bærbar computer. Kortet kræver dog et hotspot punkt og hastigheden er bestemt ikke den

hurtigste.

 

 

- F -

 

F/ numre.

Blændeskala på et kamera (Av indstilling). Skalaen går fra f/0.7 til f/90. De mest brugte f/numre

ligger mellem f/2.8 til f/16. (Dog indenfor objektivets f/ numre). Objektiver med lave f/numre som

f.eks. f/1.4 betegnes som lysfølsomme og man kan ved at bruge sådan et objektiv meget lettere

separere motivet fra baggrunden, således at kun motivet vil stå skarpt. Selv om et objektiv har

et lille f nummer som f.eks. f/1.8 er det dog ikke sikkert, at det reelt er så lysfølsom, da lyset

der passerer gennem et objektiv måles i T stop.

 

Farverum (se illustrationen til højre).

Der findes 3 forskellige farverum, hvoraf de 2 af dem kan indstilles på et dslr. Til normalt brug an-

befales det at bruge SRGB. (Se også "SRGB", "Adobe RGB" og "CMYK").

 

Farvestik.

Er når billedet er blevet "stukket" af en farve som smitter af på billedet. Dette kunne f.eks. være

hvis man har skudt en ekstern flash op i en træloft uden at bruge en omnibounce.

 

Fast brændvidde (Prime lens).

Fordelen er bl.a. større skarphed og mindre objektivfejl i forhold til et zoom objektiv.

 

Field of view. (synsvidde).

Beskrivelse af hvor bred synsvidden er på et objektiv målt meter i henhold til objektivets brændvidde og afstanden til motivet.

 

Fill flash.

Er en teknik der især bruges udendørs til at opbløde skygger.

 

Filterdiameter.

Den diameter på objektivets forreste gevind, der bestemmer et filters størrelse. Filterdiameteren

på objektivet og på et evt. filter skal derfor være ens for at passe sammen. Tit står objektivets

filterdiameter inderst på objektivets frontdæksel .

 

Firmware.

Det software program der sidder i kameraet. Canon kommer af og til med en firmware opdatering

til kameraerne.

 

Fiskeøje objektiv (fisheye objektiv) (se illustrationen til højre).

Ordet "fisheye" kommer af den måde som fisk ser på. Der findes både cirkulære og rektangulære

fisheye objektiver, med en horisontal synsvidde helt op til 180 grader. Fisheye objektiver har eks-

trem fortegning. Ved brug af et rektangulært fisheye objektiv vil hele billedet blive udfyldt, mod-

sat et cirkulært fisheye objektiv, der vil give et rundt billede.

 

Fjernudløser (se illustrationen til højre).

Kan bl.a. bruges til at låse lukketiden når man bruger bulb funktionen på kameraet. Et uundvær-

ligt stykke tilbehør til langtidseksponering. Nogle dslr modeller har dog bulbtimer, så man ikke be-

høver en fjernudløser.

 

Flare (se illustrationen til højre).

Skyldes reflektioner fra solen eller anden lyskilde i frontlinsen på objektivet. Dette kan afhjælpes

ved at bruge en modlysblænde.

 

Flash.

Er en ekstra intern eller ekstern lyskilde, som man kan bruge i tilfælde af at man mangler lys til

en optagelse. På et dslr kamera kan denne være indbygget som en pop up flash. Se også Lede-

tal.

 

Flash diffuser (se illustrationen til højre).

Et stykke mat hvidt stykke plastik, som man monterer på en ekstern flash, for at opbløde lyset

fra denne. En flash diffuser er god at bruge hvis man f.eks. bouncer flashen op i et lyst træloft,

da man undgår farvestik fra loftet på billedet. Der findes dog også flash diffusere til kameraets

pop up flash. Man skal dog lige huske på at en flash diffuser tager ca. 2-3 blændetrin.

 

FEB (Flash eksponerings bracketing).

ed at bruge denne funktion i flashen kan man tage 3 billeder med normal-/over- og underekspo-

nering af flashens styrke, hvor efter man kan vælge billedet med den bedste eksponering, Funk-

tionen kan også bruges når man vil lave hdr billeder med sin flash.

 

FEC (Flash eksponerings kompensation).

Bruger man E-TTL med en fremadrettet popup eller ekstern flash er det ikke altid nødvendigt at

styre flashens styrke i forhold til motivet. Bouncher man derimod flashen op i loftet, ind i en si-

devæg eller bagvæg er det rart at kunne justere flashens styrken. Flash eksponeringskompensa-

tion kan også bruges udenfor ved f.eks. portrætfotografering i modlys.

 

Focus breathing.

Når et objektiv ændrer synsvidde når der fokuseres ved en fast brændvidde. Det siges at dette

problem er mest udbredt på billige objektiver, men har dog ikke indflydelse på hverken billedets

kvalitet eller skarphed.

 

Focus hunting.

Når kameraet og objektivet har svært ved at fokusere på motivet bruger man tit dette udtryk.

Problemet kan skyldes at der er for mørkt, manglende kontrast i motivet eller at man bruger

et for højt blændetal.

 

Focus peaking (se illustrationen til højre).

En funktion i Magic Lantern der med farve fremhæver det/de områder i billedet der er i fokus.

 

Focus shift.

På nogle objektiver vil fokuspunktet på motivet flytte sig en smule hvis man ændre blændetallet.

Problemet kan afhjælpes ved først at vælge blænde og derefter tage tage billedet.

 

Focusing screen.

Direkte oversat "fokuserings skærm", men til dagligt bruges udtrykket matskive.

(se også matskive).

 

Fokusering.

Om at stille skarpt på motivet. Dette kan gøres enten automatisk eller manuelt.

 

Fokuspunkter (se illustrationen til højre).

Er de punkter i søgeren som du kan skifte imellem når du fokuserer. Det normale antal fokuspunk-

ter i Canon´s små dslr kameraer er 9, men i 7D mk2 er der hele 65 fokuspunkter.

 

Fokus stacking.

Er en teknik hvor man kan få en større dybdeskarphed ved f.eks. makrofotografering. Ved at ta-

ge flere billeder af motivet samtidig med at man flytter fokus, kan man bagefter ved at sammen-

sætte billederne i et stacking program, få en dybdeskarphed, der dækker hele motivet. Man kan

også bruge et stacking program, når man har taget en serie af stjernebilleder.

 

Fortegning (distortion) (se illustrationen til højre).

Fortegning er en objektivfejl som gør de lige linjer buede og ses tydeligst når man tager arkitek-

turbilleder.

 

Foto opgave.

Foto opgave, fotosession, fotoshoot og shoot er det samme. Kært barn han mange navne.

 

Foto studie.

Et fotostudie kan både være et stort professionelt sted eller et mindre studie hjemme i garagen.

Nogle kalder det også et Atelier.

 

FOV.

Se "Field of view".

 

Fps.

Frames Per Second (billeder pr. sekund). Er de antal billeder der optages hvert sekund, når man

optager video. En højt antal gør videoen mere flydende. Fps er dog også betegnelsen for hvor

hurtigt et kamera kan skyde i burst. Jo højere fps i burst mode, jo bedre velegnet er kameraet

til sportsfotografering.

 

Frontfokus.

Når kameraet med et påmonteret objektiv fokuserer foran (før) fokuspunktet. Se også mikroju-

stering.

 

Full HD.

Video og skærmopløsning på 1920 x 1080 pixels.

 

Fullframe (FF).

På et full frame dslr kamera har sensoren samme størrelse på et analog 35 mm film kamera, hvil-

ket vil sige 36 mm x 24 mm. Fordelen ved et Fullframe kamera er bl.a. et meget bedre dynamisk

område, bedre detaljegrad, mindre billedstøj samt mindre dof. Ulempen er dog at både kameraer

og objektiver er en del større og tungere end kameraer med APS-C sensorer. Prisen er også nog-

et højere.

 

Full time manual focus.

En funktion på objektiver med usm motor, der muliggør manuel fokus selv om objektivet er sat til

auto fokus.

 

 

- G -

 

Geared hoved (se illustrationen til højre).

Et stativhoved i stil med et 3 vejs hoved, men her med en trinløs gearing (justering), der gør at

man kan få en meget mere præcis indstilling. Hovedet egner sig ikke til panoramafotografering, da

kameraet er monteret forskudt i forhold til punktet hvorpå hovedet bliver monteret på stativet.

 

Gif.

Da gif billedformatet kun understøtter 256 farver egner det sig derfor ikke til moderne digitale bil-

leder, men bruges derfor i stedet til animationer.

 

Gimbal head (se illustrationen til højre).

Specielt stativhoved til store objektiver, til brug ved fuglefotografering. Disse kan fås i flere ud-

gaver.

 

GN.

Se ledetal.

 

Gradieringsfilter (se illustrationen til højre).

Et filter der kan bruges enten som et filter man skruer på objektivet eller man kan tilsætte det

senere digitalt i redigeringen. Det gør f.eks. himmelen 2 blændetrin mørkere så den står tydelig-

ere i stedet for at brænde ud.

 

Grid.

En enhed med en smal spredningsvinkel, som man monterer enten på en ekstern flash, reflektor

til et studielys eller en softboks, således at man bedre kan retningsbestemme lyset.

 

 

- H -

 

Hårdt lys (harsh light).

Tager man portræt billeder udenfor i direkte sollys, er der stor risiko for at modellens ansigt

brænder ud til den side der er mod solen. Dette kan man afhjælpe enten ved at gå ind i skyggen

under et træ, eller ved at bruge en diffuser skærm.

 

HDR (se illustrationen til højre).

High Dynamic Range eller højt dynamisk område. Man kan - ved at tage flere billeder af det sam-

me motiv - udvide kameraets dynamikområde, således at man får langt flere detaljer i både de ly-

se og mørke områder. Desuden kan man i et hdr billede tilsætte effekter efter behov.

 

High Key.

High key er  - som hovedregel - et portræt billede, der er holdt i lyse toner, forstået på den måde

at hele motivet er jævnt oplyst, og at der kun er svage skygger.

 

High-speed sync (flash).

En funktion på en ekstern flash, der gør at man kan tage billeder med en hurtigere lukketid end

kameraets flash synkronisering, der som regel er 1/200 eller 1/250 sekund. High speed sync kan

især bruges til sports- eller makrofotografering. En ekstern flash er dog ikke ligeså kraftig på high

speed sync som på kameraets x-sync hastighed.

 

Histogram (se illustrationen til højre).

Ved hjælp af et histogram kan du kontrollere den rigtige eksponering for billedet. Er grafen i his-

togrammet til venstre, er billedet undereksponeret, og er grafen til højre, er billedet overekspo-

neret.

 

Hotshoe (se illustrationen til højre).

Et lille slags beslag øverst på kameraet hvor i man monterer en ekstern flash. Også kaldet blitz-

sko.

 

Hvidbalance (white balance) (se illustrationen til højre).

Måles i kelvin grader. Sollys er ca. 5500 grader kelvin. Normalt kan et digitalt kamera finde den

rigtige hvidbalance, men er der flere forskellige lyskilder vil hvidbalancen blive forkert og billedet

vil enten blive blåligt, gulligt eller brunligt. Hvidbalancen kan enten justeres i kameraet, eller den

kan rettes senere i redigeringen.

 

Hvidbalance filter (se illustrationen til højre).

En slags ugennemsigtigt gråligt objektiv dæksel, der bruges når man indstiller hvidbalancen til

"custom wb" (brugerdefineret hvidbalance).  Et sådan filter fås fra ca. kr. 50,- og op til ca. kr.

500,- men funktionen er den samme og der er ingen mærkbar gevinst ved at købe et dyrt filter.

 

Højlystone advarsel (se illustrationen til højre).

En god funktion på nogle af de nyerer Canon dslr modeller. Funktionen gør, at når man ser et op-

taget billede bagefter på kameraets skærm, vil de udbrændte områder blinke sort.

 

Højlystone prioritet.

En funktion på kameraet, der forhindrer højlyset i at udbrænde. På et Canon dslr er denne funk-

tion først mulig fra iso 200.

 

 

- I -

 

Intern fokusering.

En funktion på Canon´s L zoom objektiver. Ved zoom ændrer objektivet ikke længde.

 

Inverse square law of light (se illustrationen til højre).

Umiddelbart er der ikke nogen dansk oversætelse af dette fagudtryk, men kort fortalt drejer det

sig om flash fotografering og lysets fald i styrke. Lidt simpelt forklaret drejer det sig om, at jo

kortere der er fra en flash til et motiv (f.eks. en model) jo mere mørk vil baggrunden blive, og jo

længere der er fra en flash til en model jo mere af baggrunden vil også blive belyst.

 

IS:

Image Stabilizer. En funktion på Canon´s objektiver der modvirker rystelser fra fotografens side.

Funktionen er velegnet når man bruger objektiver med både korte og lange brændvidder kombine-

ret med lange lukketider. En 4 trins IS vil f.eks. betyde at du kan tage håndholdte billeder med

en lukketid på 1/20 sek. på 200 mm brændvidde (aps-c). På 10 mm brændvidde skulle det være

muligt at tage håndholdte billeder på 0,6 sekunders lukketid. På Tamron hedder denne funktion

VC og på Sigma hedder den OS. Funktionen er dog den samme.

 

ISO.

Iso er følsomheden på sensoren. Højere iso bevirker at man kan tage det samme billede med en

hurtigere lukketid, men højere iso bevirker også mere billede støj. Billeder taget med op til iso

1600 kan udskrives i A3 format (aps-c). Iso følsomheden svinger fra kamera til kamera, men kan

gå fra 50 til 102.400.

 

ISO 6400 Rule.

En regel der bruges når man tager langtidseksponerede billeder. Ønsker man at tage sådan et

billede på iso 100, kan man først indstille kameraet til iso 6400 og den lukketid kameraet nu

giver i sekunder, svarer til lukketiden i minutter på iso 100. Eksempelvis giver en lukketid på 4

sekunder på iso 6400 derfor en lukketid på 4 minutter på iso 100.

 

ISO støj (se illustrationen til højre).

Digital billede støj der optræder jo højere iso du bruger. Iso støj er dog mere synlig i billedets

mørke områder end i de lyse områder.

 

 

- J -

 

Jpeg.

Er et færdigbehandlet komprimeret billede (ligesom mp3 er komprimeret lyd). Hvor et jpeg billede

fylder ca. 5 mb fylder et raw billede ca. 25 mb. Raw billeder fra professionelle dslr kameraer kan

dog fylde op til 85 mb.

 

 

- K -

 

Keylight.

Når man fotograferer med flash udstyr og bruger flere flash, betegner man hovedflashen som

keylight. De andre flash betegnes som fill light.

 

Kompaktkamera.

Den største fordel ved disse kameraer er at de ikke fylder ret meget. Mange af dem kan puttes

ned i en skjortelomme. Ulempen er dog mere iso støj og mindre dybde skarphed (dof).

 

Kontinuerlig optagelse.

Se "Burst mode".

 

Kromatisk aberration (cromatic aberration) (se illustrationen til højre).

Er en objektivfejl, og opstår i et billede med kontrastfyldte områder og vil tit fremgå som en lilla

misfarvning. Man kan dog fjerne kromatisk aberration i et billedbehandlingsprogram.

 

Krydstype AF-punkt.

Et fokuspunkt der bedre kan fokuserer i kontrast fattige områder i motivet. På de små dslr model-

ler som f.eks. Canon 1200D er der kun 1 krydstype AF-punkt, hvorimod der på Canon´s topmo-

deller kan være op til 65 krydstype AF-punkter.

 

Kuglehoved.

Et hoved til et stativ der er meget kompakt og nemt at indstille, men ikke så præcist som et 3 vejs

hoved, da man her justerer 2-3 akser på en gang. Hovedet er dog nemmere at indstille til f.eks.

makrofotografering, men egner sig ikke til panoramafotografering.

 

 

- L -

 

L bracket (se illustrationen til højre).

Et L formet beslag som man monterer på sit kamera, således at man kan bruge det i både horison-

tal og vertikal format uden at justere på stativhovedet og uden at omkomponere billedet. Nogle L brackets er dog udformet på en sådan måde at man ikke kan bruge en fjernudløser, såfremt at

man tager billeder i vertikal format. Desuden er en L bracket heller ikke altid optimal at bruge sam-

men med en flipskærm.

 

L Objektiv.

Betegnelsen for Canon luksus objektiver. Disse er bedre bygget med specielt slebne linser, og er

tit vejrbestandige. Prisen er også derefter. 

 

Langtidseksponering.

Er som hovedregel billeder der er optaget på mere end et sekunds lukketid og kan gøre forskellen

på et fastfrosset billede og et billede med bevægelse.

 

LCD panel (se illustrationen til højre).

Det lille lcd display der er toppen af nogle dslr kameraer. Ved hjælp af displayet kan man indstille

nogle af kameraets funktioner uden at skulle kikke på selve skærmen.

 

Led lys (se illustrationen til højre).

Fastlys som man f.eks. kan montere i kameraets hotshoe, så man får mere lys når man videofilm-

er. Det anbefales ikke at købe et Led makro lys, da dette ikke er kraftigt nok til makrofotografe-

ring.

 

Ledetal (Guide number).

Er lysstyrken fra den interne eller eksterne flash. Jo højere ledetal jo kraftigere flash. En pop up

flash har et ledetal på ca. 11, hvor en ekstern flash har et ledetal på ca. 40-60. Ledetallet er

som regel opgivet ved iso 100, 105 mm brændvidde og en afstand på 1 meter til motivet. Herun-

der er der en oversigt over Canon Speedlite 403 EX ll, som har et ledetal på 43 v/105 mm. I over-

sigten kan du finde rækkevidden i meter ud fra henholdsvis flashens output og zoom, når der brug-

es iso 100 ved blænde f/1.0. Bruger du f.eks. f/5 ved 50 mm brændvidde og flashen på 1/4 styrke

vil flashen række 3.4 meter. Når man monterer en ekstern flash i en større softboks, kan man ikke

undgå at flashen vil vignettere i softboksens hjørner med op til ca. 2 2/3 trin, men noget af den-

e vignettering kan afhjælpes ved at bruge en mindre softboks, kombineret med at man indstiller

flashen til 24 mm zoom. Ulempen er dog så, at flashens styrke så vil falde til ca. det halve. Diffus-

erstoffet i en softboks tager ca. 2 trin. Hvis man vil hæve flashens rækkevidde til det dobbelte

kræves der at man hæver kameraets iso med 2 trin.

 

Ledetal (forklaring).

Output/Zoom: 14 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm
1/1 11,0 25,0 27,0 31,0 34,0 37,0 40,0 43,0
1/2 07,8 17,7 19,1 21,9 24,0 26,2 28,3 30,4
1/4 05,5 12,5 13,5 15,5 17,0 18,5 20,0 21,5
1/8 03,9 08,8 09,5 11,0 12,0 13,1 14,1 15,2
1/16 02,8 06,3 06,8 07,8 08,5 09,3 10,0 10,8
1/32 01,9 04,4 04,8 05,5 06,0 06,5 07,1 07,6
1/64 01,4 03,1 03,4 03,9 04,3 04,6 05,0 05,4

 

Lensbaby.

Et specielt objektiv med manuel blænde og fokusering, hvor man kan flytte fokuspunktet, så man

får anderledes billeder med en lille dybdeskarphed og radial blur effekt.

 

Lenspen.

En pen med en lille sugekop i den ene ende, der bruges til at fjerne støv på objektiver.

 

Li-ion.

En moderne batteri teknologi. Et sådan batteri kan oplades igen og igen uden at danne en falsk

bund uanset hvor mange gange det har været afladet. Teknologien er brugt på Canons kamera

batterier. Man kan købe billige kamera batterier på Ebay fra Kina, men det er tit en anden og

ældre teknologi der er brugt til disse.

 

Libelle (se illustrationen til højre).

Et lille vaterpas der passer i kameraets hotshoe, hvorved man kan justere kameraet, så det er

fuldstændig i vater, hvilket især er er anvendeligt, når man tager panoramabilleder. På nogle dslr

kameraer er der indbygget et elektronisk vaterpas.

 

Live view (se illustrationen til højre).

Live view på et dslr gør at lcd skærmen kan bruges som søger. Dette er især anvendeligt når man

bruger stativ og manuel fokusering ved optagelsen.

 

Low key.

Det omvendte af high key. Her er store dele af motivet mørkt med skygger. Low key er ikke bare

et undereksponeret billede, som mange tror.

 

Low pass filter.

Et indbygget filter i kameraets sensor, der forhindrer moiré.

 

Lukkegardin (se illustrationen til højre).

Forskellen på 1. og 2. lukkegardin (lukkelamel) er når man bruger ekstern flash. Normalt bruger

man 1. lukke lamel indstillingen på den eksterne flash. Vil man derimod tage et billede af en

kørende bil, kan man i stedet bruge 2. lukke lamel for at få lys spor af billygterne efter motivet.

 

Lukketid.

En hurtig lukketid fastfryser motivet, hvor en lang lukketid giver bevægelse/sløring. Hvis man bru-

ger objektiver uden is (stabilisering) må lukketiden ikke være mindre end brændvidden, men her

har antallet af megapixel også noget at sige. Den automatiske lukketid på et dslr går i dag fra 30

sek. til 1/8000 sek. Har man brug for længere lukketid til en optagelse skal kameraet sættes på

funktionen "B" (bulb). Se også Reciprocal rule.

 

Lysfølsomt objektiv.

Et objektiv der har et lavere f nummer end andre tilsvarende objektiver. Sådan et objektiv kan

f.eks. have et blændetal på f/1.2, hvilket betyder at man kan bruge en hurtigere lukketid, at de

er særdeles anvendelige i mørke omgivelser og at de giver en meget lille skarphedsdybde.

 

 

- M -

 

M (Manuel).

Ved denne indstilling justerer brugeren selv både lukketid og blænde, med mulighed for enten

at over- eller under eksponere billedet.

 

Magic lantern (se illustrationen til højre).

Et andet stykke software som du kan bruge i stedet for den den originale firmware. Magic Lantern

har andre og mere udvidede funktioner end den originale software, men garantien bortfalder på

kameraet.

 

Makro (se illustrationen til højre).

Makro er at fotografere meget små emner så som insekter, blomster og lignende. Et rigtigt makro-

objektiv er i 1:1 forhold. (1 cm. på motivet = 1 cm. på sensoren). En god brændvidde for et ma-

kro objektiv er 100 mm. Bruger man objektiver med kortere brændvidde kommer man tit for tæt

på emnet man fotograferer.

 

Matskive (se illustrationen til højre).

Et lille firkantet stykke gennemsigtigt halv mat plastik, der sidder inde i kameraet (dslr) og som

man bruger til at fokusere med, når man kikker i søgeren. På nogle typer dslr kameraer kan mat-

skiven udskiftes med flere forskellige versioner.

 

Megazoom.

Se Superzoom.

 

Menuknap.

Knappen på et dslr, hvor i man kan lave sine egne personlige indstillinger. Mange fotografer op-

graderer uden faktisk at kende til kameraets menu, men ved at indstille denne kan man faktisk

opnå at få endnu bedre billeder.

 

Mikrojustering (se illustrationen til højre).

På nogle af Canon´s dyrere dslr modeller kan man finjustere kameraets fokuspunkter på op til 40

forskellige objektiver. Funktionen er nyttig hvis det enkelte objektiv lider af front eller back fokus.

Der findes specielle fokusark på internettet, man kan bruge til mikrojustering. (se også frontfokus

og backfokus).

 

Mirror Lock Up.

Forhindrer små vibrationer i spejlet og er velegnet når kameraet er monteret på et stativ.

 

Modlysblænde (Lens hood) (se illustrationen til højre).

Er en sort kegleformet plastik "dims" der monteres forrest på objektivet, og som forhindrer at det

lys der kommer ind skråt forfra ikke laver flare på det færdige billede. En modlysblænde kan i nog-

le tilfælde også beskytte frontlinsen på objektivet.

 

Moiré (se illustrationen til højre).

Et mærkeligt udseende bølget mønster der opstår, når et motiv har mange ens gentagne detaljer.

Fænomenet kan forhindres hvia kameraet har et indbygget Low Pass Filter.

 

Monopod (se illustrationen til højre).

Et benet fotostativ.

 

 

- N -

 

Nano usm.

Et helt nyt type objektiv, der forener usm med stm, hvilket betyder hurtigere fokusering, kombi-

neret med meget lav mekanisk støj. Objektivet skulle være særdeles velegnet til videooptagelser.

 

ND filter (se illustrationen til højre).

Et ND filter er et filter der forlænger lukketiden og kan f.eks. bruges til portrætfotografering uden-

dørs hvis der er for meget lys, og man ønsker et lavt blændetal. ND filtre kan også bruges til lang-

tidsfotografering midt på dagen. ND8 svarer til 3 blændetrin, ND32 til 5 blændetrin og ND1000 til

10 blændetrin. Bruger man et ND1000 filter skal man først fokusere på motivet og derefter mon-

tere filteret, da dette er for mørkt til at kameraet kan fokusere igennem det. Et ND filter kan ikke

betegnes som en eksponeringskompensation, da filteret ikke kan gøre billedet lysere.

 

ND grad filter.

Et ND grad filter er et gradieret ND filter, hvor gradieringen kun dækker halvdelen af filterets dia-

meter. Desuden dæmper dette filter også kun eksponeringen (lyset) med ca. 1-2 blændetrin. Fil-

teret er specielt egnet til at dæmpe en udbrændt himmel med, men effekten kan og laves i et fo-

toredigeringsprogram.

 

NFC (Near Field Communication).

En trådløs teknologi, der gør at man kan overføre date mellem 2 enheder så længe at man bare

holder dem tæt sammen.

 

Nodalpunkt (nodalpoint) (se illustrationen til højre).

Nodalpunket er det optiske brændpunkt i objektivet. Man bruger dette punkt som referencepunkt,

når man tager panoramabilleder, for at undgå en parallaks forskydning i de sammensatte billeder.

 

Non rotating.

Betyder at frontlinsen på objektivet ikke kører med rundt når der fokuseres. Dette er en stor for-

del hvis man især bruger pol- eller gradieret nd filter.

 

Nærlinsesæt.

Også kaldet "fattigmandsmakro". Et eller flere filtre man monterer forrest på et objektiv for at for-

større motivet. Når man bruger nærlinsesæt skal man kun forvente at få en god skarphed i mid-

ten af billedet. Det er heller ikke altid muligt både at anvende nærlinsesæt og makroflash.

 

 

- O -

 

Objektiv (Lens) (se illustrationen til højre).

Et optisk instrument som bruges til at indfange lys. Objektivets lysfølsomhed er opgivet i F værdi.

Jo lavere F værdi (f.eks. F/1.8) jo mere lysfølsom.

 

Objektiv betegnelse (se illustrationen til højre).

Hvert objektiv har sin egen betegnelse eller navn. På illustrationen til højre fremgår følgende da-

ta : Canon zoom lens EF 24-70 mm 1:4 L IS USM. Her er forklaringen, men de enkelte udtryk

fremgår dog også andre steder her på siden.

 

Canon:

 

Zoom lens:

 

 

EF:

 

 

 

24-70:

 

 

 

1:4:

 

 

L:

 

IS:

 

USM:

Er navnet på producenten.

 

Angiver at objektivet har variabel brændvidde (havde objektivet haft en fast

brændvidde på f.eks. 60 mm kunne der have stået prime lens i stedet.

 

Angiver at objektivet er med electronic focus (elektronisk fokus) og også at

det passer på dslr kameraer med både aps-c sensor og ff sensor. (havde

der i stedet stået ef-s, havde det kun passet på et aps-c sensor dslr.

 

Angiver brændvidden i mm.. Her er der altså tale om et 2.9 x zoom objektiv,

hvor zoomen starter fra 24 mm (monteres dette objektiv på et aps-c sen-

sor dslr svarer brændvidden til 39-113 mm).

 

Blændetallet (kan også angives med betegnelsen f/4). Her er blændetallet

konstant hele vejen gennem zoom området.

 

Betyder luksus så her er der tale om et topklasse objektiv.

 

Står for image stabilisation. Altså et objektiv med billede stabilisering.

 

Forkortelsen for ultra sonic motor, som gør objektivet i stand til at fokuse-

re hurtigere og mere lydløst.

 

Objektivfejl.

Ethvert objektiv lider af objektivfejl så som fortegning, kromatisk aberation og vignettering. Disse

fejl kan dog med lethed fjernes i f.eks. Adobe Camera Raw.

 

Octagon (se illustrationen til højre).

En ottekantet softboks. Tit benævnes den også Octabox.

 

Off camera flash (se illustrationen til højre).

Når man bruger en ekstern flash der ikke er monteret på kameraet, men derimod er styret gen-

nem et flash triggersæt. Man kan nu placere flashen på et stativ og tage billedet fra en anden

vinkel. Der findes en del triggersæt på markedet, og nogle af dem som f.eks. Godox X1 kan også

styre studieflash.

 

Okularforlænger (se illustrationen til højre).

Et lille afstandsstykke på 15 mm som du monterer på kameraet lige bag søgeren. Det gør betragt-

ning gennem søgeren mere bekvem.

 

Omnibounce (se illustrationen til højre).

En slags mat hvid hætte man monterer på den eksterne flash, for at gøre lyset blødere. Da en

omnibounce tager noget lys fra flashen skal flashens styrke derfor justeres med ca. 2 trin. En

omnibounce er særdeles anvendelig hvis man bouncer flashen op i et træloft, da man derved slip-

per for eventuelle farvestik fra loftet på det færdige billede.

 

One shot AF.

Er en funktion på dit dslr som gør at du kun tager 1 billede ad gangen når du trykker på kamera-

ets udløserknap.

 

OVF.

Optical view finder (optisk søger). I modsætning til en evf (elektronisk søger) kikker man her ved

hjælp af et prisme og et spejl ud gennem objektivet.

 

 

- P -

 

P (Program).

Her justerer brugeren lukketid og blænde samtidigt.

 

Pancake lens (se illustrationen til højre).

Et fladt tyndt objektiv med fast brændvidde. Definitionen på et pancake objektiv er hvis længden

på objektivet er mindre end bredden.

 

Panorama.

Er en teknik, hvor man tager mange billeder horisontalt med f.eks. 30% overlap og derefter sæt-

ter dem sammen i et dertil beregnet stykke software, for at opnå et meget større synsfelt. Så-

danne billeder kan udskrives i flere meters bredde i 300 dpi.

 

Parallaks forskydning (se illustrationen til højre).

Når man tager panoramabilleder er det vigtigt at opsætte og indstille kameraet fuldstændigt kor-

rekt for at undgå sådanne forskydninger, som opstår når billederne ikke er optaget fra den sam-

me position. For helt at undgå parallakse forskydninger i det sammensatte panoramabillede skal

der derfor ved optagelsen bruges et specielt panoramahoved og gradinddelt rotation unit.

  

Picture style (billedstil). (se illustrationen til højre).

Forudindstillinger (en slags effekter), til at styre billedets parametre med. Disse indstillinger kan

variere fra fra dsrl model, men kan bestå af : Standard, portræt, landskab, neutral, troværdig,

sort/hvid og brugerdefineret. Generelt bruges de forskellige indstilliger kun hvis man optager i

jpeg, idet at de kan ændres bagefter når man optager i raw.

 

Pixel.

Er de punkter, der udgør et digitalt billede. Mange moderne spejlreflekskameraer har i dag en sen-

sor på ca. 20 megapixels. Jo flere pixels jo større udskrift. Flere pixels er dog ikke ensbetydende

med bedre billedkvalitet.

 

Pixeleret (se illustrationen til højre).

Forekommer når du gør et billede større end det er beregnet til. Man kan dog forstørre et billede

digitalt med ca. 10-15 % uden at kunne se den store forskel.

 

Pixelstøj (se illustrationen til højre).

Kan optræde i 2 forskellige former. Dels som støj i forbindelse med brug af højt iso tal, og dels i

forbindelse med langtidseksponering. Støj fra høj iso gør sig bemærket ved et grynet billede. Støj

fra langtidseksponering gør sig til gengæld bemærket ved røde, grønne og blå pixels, hvilket skyl-

des at kameraets sensor bliver varm under optagelsen. Støj fra høj iso værdi kan afhjælpes ved

at bruge et lavt iso tal. Støj på et langtidseksponeret billede kan afhjælpes ved at bruge kame-

raets støjbehandling. Man skal her dog lige huske at støjbehandlingen tager lige så lang til som

selve eksponeringen.

 

Plugin.

En programtilføjelse til et andet program. F.eks. er Noise Ninja et støjreducerings program til

Photoshop.

 

PNG.

Blev opfundet for at afløse GIF formatet. PNG er ligesom TIFF et tabsfrit billedformat, men fylder

dog mindre.

 

Polfilter (se illustrationen til højre).

Et polfilter bruges enten til at mætte farven på himmelen i et landskabsbillede, eller fjerne reflek-

ser i glas, vand og lignende. Man kan dog ikke bruge et polfilter til panoramabilleder, da kamera-

ets position ændrer vinkel i forhold til solen under optagelserne. (billedet til højre viser forskellen

i et billede uden og med polfilter). Tit kaldes dette filter også for "CPL" som står for Cirkulært

Pol Filter.

 

Power zoom adapter (se illustrationen til højre).

En batteri drevet enhed man kan montere under det nye Canon 18-135 mm nano usm objektiv.

Man kan på enheden - ved hjælp af motorstyring - ændre brændvidden, så videooptagelser bliver

mere glidende.

 

PPI.

Står for Pixel Per Inch, og er computerskærmens opløsning. På en moderne computerskærm ligger

opløsningen mellem 72 - 96 ppi. Ppi anvendes på computerskærme, hvorimod Dpi anvendes i prin-

tere. På en Full HD 15,6" bærbar computer vil opløsningen være en del højere, hvilket medvirker

til et skarpere skærmbillede

 

Prime Lens.

Objektiv med fast brændvidde. Objektiver med fast brændvidde på 50 og 60 mm er særdeles vel-

egnet til portrætfotografering (aps-c).

 

Programvælger (se illustrationen til højre).

Den runde knap øverst på kameraet, hvor man kan vælge mellem de automatiske og manuelle

optage zoner.

 

Push/pull objektiv (se illustrationen til højre).

Et zoom objektiv hvorpå man ændrer brændvidden ved at køre det frem og tilbage, modsat et or-

dinært zoom objektiv som man drejer på for at ændre brændvidde. Et eksempel på et push/pull

objektiv er Canons 100-400 mm f/4.5-5.6 L is usm mk1.

 

 

- Q -

 

 

 

 

- R -

 

Raw.

Et raw billede er et ukomprimeret og ubehandlet billede direkte fra kameraet. Fordelen ved at

skyde i raw, er at der bagefter er mange flere redigeringsmuligheder i billedet. Et raw billede fra

et aps-c dslr fylder ca. 25-35 mb, hvor et jpeg billede fylder ca. 5-10 mb. Faktisk siges det, at

et raw billede fylder ca. 1,3 mb pr. megapixel billede, når det er taget på iso 100.

 

Reciprocal rule.

Reglen der omhandler at lukketiden på et kamera som tommelfingerregel skal være mindst brænd-

vidden, når man bruger et objektiv uden stabilisering. Reglen afhænger dog også af hvor roligt

man holder sit kamera, antallet af kameraets megapixel og afstanden til motivet. På et Canon

aps-c dslr vil dette f.eks. teoretisk sige, at bruger man en brændvidde på 300 mm, skal lukketid-

en derfor være mindst 1/500 sec. (300 mm x 1.6 = 480). På objektiver med 3 trins stabilisering

kan man teoretisk set gå ned til en lukketid på 1/60 sekunder.

 

Redigering.

Digital efterbehandling af billederne (se også det separate menupunkt om redigering).

 

Rimlight (se illustrationen til højre).

En tynd kant af lys, der f.eks. bruges til at skitsere modellens hår ved portrætfotografering.

 

Ringflash (se illustrationen til højre).

En cirkulær flash der monteres på fronten af objektivet. Denne flash er særdeles velegnet til ma-

kro fotografering.

 

Rule of 500.

Omhandler brugen af brændvidde og lukketid, når du ønsker at tage et billede af mælkevejen,

hvor der ikke er bevægelse i stjernerne. På et Full Frame dslr beregner man lukketiden med følg-

ende formel "500/brændvidden = maks. lukketid i sekunder". På et dslr med aps-c sensor er form-

len "500/(brændvidde x 1.6) = maks. lukketid i sekunder". Såfremt at man bruger et 18 mm ob-

jektiv på et Canon aps-c dslr vil lukketiden derfor være (500/(18 x 1,6) = 17,3 sek. Lukketiden

skal dog ses i perspektiv til hældningen på kameraet.

 

Rule of thirds (se illustrationen til højre).

En kendt kompositionsregel, hvor billedet opdeles, horisontalt og vertikalt i tre dele, ved hjælp af

to jævnt fordelte linjer. Hvis man nu placerer hovedmotivet på en eller flere af disse linjer, skab-

er en stærkere og mere visuelt billede i forhold til hvis man centrerer motivet.

 

Rød øje reduktion.

Røde øjne på personer opstår oftest når det er mørkt og skyldes at øjets pupil er udvidet. Du kan

indstille kameraet til rød øje funktion, der består i at kameraet udsender en lille forblitz inden bil-

ledet tages med flashen. På den måde kan man få modellens øje pupil til at trække sig sammen.

Røde øjne kan fjernes i et fotoredigerings program, men hvis man bouncer en flash op i loftet el-

ler bruger softboks undgår man problemet.

 

 

- S -

 

SD-Kort (Secure digital) (se illustrationen til højre).

SD kommer af ordet Secure Digital og er kort fortalt hukommelseskortet i et dslr. De fås i forskel-

lige størrelser (gb) og hastigheder (mb/sek).

 

Her er en oversigt over de forskellige typer:

 

SD:

 

SDHC

 

SDXC

 

UHS-1

 

UHS-2

 

Kort med en kapacitet op til 2 gb.

 

High Capacity kort med en kapacitet op til 32 gb

 

eXtended Capacity kort med en kapacitet over 32 gb

 

Klarer overføringshastigheder op til 100 mb/sek.

 

Klarer overføringshastigheder over 100 mb/sek. (For at kunne udnytte disse

kort skal kameraet dog også være UHS-2 kompatibelt).

 

Sensor rens.

En funktion i kameraet der ved hjælp af ultrasoniske vibrationer kan fjerne mikroskopiske frem-

medlegemer, der har sat sig på sensoren.

 

Sensor støv (se illustrationen til højre).

Er udefra kommende mikroskopiske fremmedelementer der sætter sig på sensoren. Dette opstår

hvis man f.eks. tit skifter objektiv i støvede omgivelser. Sensorstøv kan dog fjernes med speciel-

le rensekit. Se også støv.

 

Serienummer.

På nogle Canon objektiver står der et serienummer, der angiver hvor og hvornår objektivet er la-

vet. Serienummeret bliver også tit kaldt for datakoden. En oversigt over dem fremgår her.

 

Shuttercount (se illustrationen til højre).

Det antal skud et brugt dslr har taget eller som man forventer af et nyt dslr. Canons små dslr mo-

deller angives til en forventet holdbarhed på ca. 100.000 skud, hvorimod de professionelle Canon

dslr kameraer angives til ca. 3-400.000 skud.

 

Slagskygge (se illustrationen til højre).

En skygge der rammer baggrunden som f.eks. en væg bag motivet. Slagskygger kommer når man

bruger direkte flash fra både en pop up og en ekstern flash. Slagskygger hører ikke hjemme i por-

trætbilleder og ved at bounce flashen op i et loft kan man undgå dem.

 

Snoot (se illustrationen til højre).

En snoot er et stykke flash tilbehør. Man monterer den foran den eksterne flash for bedre at kun-

ne retningsbestemme lyset når man tager portrætbilleder. Med en snoot er det tit kun ansigtet på

modellen der bliver oplyst. En snoot retningsbestemmer lyset meget mere end en grid.

 

Softboks (se illustrationen til højre).

En firkantet "kasse", hvor man bagerst enten placerer sin eksterne flash eller studielys/flash-

lampe, og hvor der forrest er monteret et tyndt lag hvidt stof, der blødgører lyset fra lyskilden.

Nogle softbokse er desuden monteret med et indvendigt diffuserlag, der yderligere blødgør lyset.

Ordet softboks er en fællesbetegnelse, da disse fås i mange forskellige størrelser og udformning-

er alt efter det man skal bruge dem til. En softboks med 2 diffuserlag tager ca. 2 blændetrin.

 

Speedlite (se illustrationen til højre).

Canons tilbehørs serie af eksterne flash. Canons udvalg dækker pt. 5 eksterne flash og 2 makro

flash.

 

Spotmåling.

Ved spotmåling måles lyset i midten af søgen. Målingen er særdeles velegnet når man skal foto-

grafere en hvid brud eller månen, da kameraet i målingen ikke tager hensyn til det omkring lig-

gende lys.

 

SRGB.

Et farverum der er standarden for visning på computerskærme så som websider på internettet.

 

Stepring.

En slags krans som du monterer yderst på objektivet for at kunne bruge et større filter end ob-

jektivets filterdiameter. Ulempen er dog at man så ikke kan bruge en modlysblænde.

 

Stilleben.

Billeder af opstillede genstande, hvor billederne bagefter eventuelt anvendes til reklamefotos.

 

STM.

STM står for STepper Motor og er et forholdsvis nyt fokus motor design i nogle af objektiverne

fra Canon. Systemet skal eliminerer støj under video optagelser.

 

Stripbox.

En rektangulær dyb softboks der f.eks. måler 35 x 140 cm og som er beregnet til at bruge ved hel-

figur portrætfotografering.

 

Styrtende linier (se illustrationen til højre).

Når man fotograferer bygninger med et vidvinkel objektiv og kameraet peger op ad  - for at få

hele bygningen med på billedet - vil bygningen pege indad. Problemet opstår fordi at der er læng-

ere afstand fra kameraets sensor til motivets top, end til bunden af motivet. Dette kan dog løses

enten ved at gå noget længere væk fra motivet, ved at bruge et tilt/shift objektiv, eller det kan

rettes i et billedbehandlingsprogram. Styrtende linier opstår oftest, når man bruger vidvinkel ob-

jektiver.

 

Støv.

Før eller siden vil man få støv i sit kamera og/eller på sine billeder, men der er absolut ingen grund

til at gå i panik, for støv kan som regel fjernes igen. Du kan se hvordan under menupunktet

tutorials.

 

Sunny 16 rule (se illustrationen til højre).

En metode til at beregne den korrekte eksponering når man tager billeder udenfor på en solskins-

dag. Beregningen går på at man indstiller blænden til f/16, iso til 100 og lukketiden til 1/100 se-

kunder. Såfremt at man ønsker at bruge en hurtigere lukketid på 1/400 sekunder indstiller man

nu bare kameraets iso til 400. Altså iso og lukketid følges ad.

 

Reglen kan også bruges til følgende andre vejrtyper:

 

Vejrtype.

Sne/sand

Solrigt

Svagt overskyet

Overskyet

Meget overskyet

Under skygge

Blændeværdi.

f/22

f/16

f/11

f/8,0

f/5,6

f/4,0

Skyggepåvirkning.

Hårde

Tydelige

Bløde

Knap

Ingen

Ingen

 

Superzoom objektiv.

Et objektiv der dækker et stort brændvidde område. Et eksempel på dette kunne være Tamrons

18-270 mm objektiv. I et superzoom objektiv får man et objektiv der dækker over en meget stor

brændvidde, men desværre lider disse objektiver af alt for mange objektivfejl, som f.eks. mang-

lende skarphed over hele brændvidden, kromatisk aberation, fortegning og vignettering.

 

Sweet spot.

Den blændeværdi på et objektiv, hvor det tegner skarpest. Selv om et objektiv har en lav blænde

på f.eks. 1,4 er det bestemt ikke også ensbetydende med at objektivet også tegner skarpest ved

denne blænde. Tit tegner et lysfølsomt objektiv først skarpest ved f/2,5-5,6. En tommelfingerreg-

el siger at et almindeligt zoom objektiv først er skarpest ved f/8.

 

Synsvinkel (se illustrationen til højre).

Objektiv producenter opgiver tit synsvinklen på deres objektiver i 35 mm ækvivalent og diagonalt.

Når man bruger disse objektiver på et aps-c dslr, er synsvidden mindre, og især når man betrag-

ter den horisontalt. Et eksempel vil være et Canon EF 50 mm objektiv der på et FF dslr har en

synsvinkel på ca. 47 grader diagonalt, hvilket svarer til en synsvinkel på ca. 25 grader horison-

talt på et aps_c dslr.

 

 

- T -

 

T stop.

Hvor F numre er betegnelsen for hvor lysfølsomt objektivet er og hvor stor blændeåbningen er i

et objektiv, er T stop en betegnelse for hvor meget lys der reelt passerer gennem objektiv og

rent faktisk rammer kameraets sensor. De enkelte linser i et objektiv tager nemlig lidt af lyset.

Cinema objektiver opgives i T stop og ikke F stop.

 

TAP-in console.

Tamrons svar på Sigmas usb dock. Også her drejer det sig om, at man kan opdatere og finetune

sine objektiver. Consolen er dog kun kompatibel med nogle af de sidst nye Tamron objektiver.

 

TFP.

Også kaldet "Time For Print". En fotosession uden penge mellem fotograf og model. Fotografen

tager billederne og lærer af det, og modellen får ligeledes erfaring og også billederne.

 

TFCD.

En tfp fotosession, hvor betalingen til modellen er de færdige billeder på en cd (Time For CD).

 

Telekonverter.

Se "Extender".

 

Tethered shooting.

Tethered shooting (eller remote shooting) er når man tilslutter sit dslr med en computer. På den

måde kan man fjernstyre sit dslr ved hjælp af et stykke software som f.eks. Canon EOS Utility og

straks efter optagelsen se billedet på computerens skærm. Desuden kan billederne overføres di-

rekte til computeren.

 

TIFF.

Er et ukomprimeret tabsfrit billedformat, hvilket gør det velegnet til billedredigering. Ulempen er

dog at et billede fylder ca. 120 mb.

 

Tilt-/Shift objektiv (se illustrationen til højre).

Et specielt beregnet objektiv til arkitekturbilleder, hvorved man undgår styrtende linjer. Prisen for

sådan et objektiv starter ved ca. kr. 20.000,-.

 

Tripod.

Tre benet fotostativ.

 

TTL (through the lens).

Når man bruger flash vil kameraet måle lyse gennem objektivet, hvilket betyder at motivet vil bli-

ve eksponeret korrekt, selv om man bruger filtre på objektivet. Har man sat en ekstern flash til at

bounche op i loftet, skal der dog bruges flash eksponeringskompensation.

 

Tutorial.

Guide eller vejledning i hvordan du udfører en bestemt foto genre (se også det separate menu-

punkt "Tutorials").

 

Tv (Time Value).

Ved denne kamera indstilling justerer kameraet selv blænden. Se også Lukketid.

 

 

- U -

 

Udbrændt (se illustrationen til højre).

Er når f.eks. himmelen brænder ud, og fremstår helt hvid uden nuancer. Til at undgå en udbrændt

himmel, kan der f.eks. bruges et gradierings filter til montering på objektivet.

 

Udskrifts størrelser.

Hvor stort et billede man kan skrive ud fra sit kamera afhænger af, hvor mange pixels det har og

hvor mange dpi man udskriver i. Mange tror fejlagtigt at et billede på en webside kan udskrives i

30 x 40 cm, men dette er bestemt ikke muligt, da dette tit kun fylder 600 x 900 pixels.

 

Herunder kan du se de forskellige mulige udskrifts størrelser i hele cm og i relation til antal pixel i

kameraet og dpi. Som du kan se er det muligt at udskrive et billede i 300 dpi i 50 cm bredde når

dette er taget med et 24 megapixel kamera. Vær opmærksom på at en sensor i et dslr er i forhold

3:2 og at en billederamme i 18 x 24 cm. er i forhold 4:3. Nogle Canon dslr kameraer kan dog ind-

stilles til både 3:2, 4:3 og 16:9 format inden selve optagelsen.

 

Pixel på sensor

Opløsning

150 dpi

200 dpi

300 dpi

12,2

4272 x 2848

  72 x 48

  54 x 36

36 x 24

17,9

5184 x 3456

  87 x 58

  66 x 44

44 x 29

20,0

5472 x 3648

  92 x 61

  69 x 46

46 x 31

24,0

6000 x 4000

101 x 67

  76 x 51

50 x 34

30,1

6720 x 4480

113 x 75

  85 x 57

57 x 38

50,3

8688 x 5792

147 x 98

110 x 73

74 x 49

 

Som det ses i skemaet er det en fordel at have et dslr med mange pixels, hvis man udskrive store

billeder, men så også en yderligere fordel med et full frame dslr, da et sådan vil have højere dy-

namiske egenskaber, bedre detajlegrad, mere skarphed og mindre iso støj.

 

UHS.

Se "SD-kort".

 

USB Dock (se illustrationen til højre).

Noget af det sidste nye indenfor tilbehør til objektiver. En lille dock station som man monterer sit

objektiv i, og derefter kobler til computeren. Nu kan man opdatere sit objektiv til den sidst nye

firmware og ydermere fine tune objektivet. Tamron har også en tilsvarende dock, men kalder den-

de for TAP-in console.

 

USM.

Står for "Ultra Sonic Motor" og fordelen er, at objektivet fokuserer hurtigere og larmer mindre.

 

UV-filter.

På et moderne digitalt spejlreflekskamera er filterets virkning uden betydning da der er indbygget

et uv filter i kameraets sensor. Filteret kan dog bruges til at beskytte frontlinsen fra stenslag hvis

man fotograferer speedway eller lignende. Monterer man et uv filter på objektivet er sandsynlig-

heden for at få flare i billedet dog større.

 

 

- V -

 

Vertorama.

Er en teknik hvor man - i modsætning til panorama - tager mange billeder vertikalt med f.eks. 30

% overlap og derefter sætter dem sammen i et dertil beregnet stykke software, for at opnå et

meget større synsfelt. Sådanne billeder kan udskrives i flere meters højde i 300 dpi.

 

Vidvinkel objektiv.

Er et objektiv med en meget bred synsvidde. Dette kan f.eks. have en brændvidde på 10-20 mm,

hvor synsvidden så svarer til ca. 58 til 96 grader horisontalt. Et "normalt" 18 mm objektiv har en

synsvidde på ca. 64 grader. Teknisk forklaret er et vidvinkel objektiv dog et objektiv der har kort-

ere brændvidde en sensorens mål. På et FF dslr vil det sige brændvidde under ca. 35 mm og på

et aps-c dslr objektiver under ca. 24 mm.

 

Vignettering (vignetting) (se illustrationen til højre).

Måles i ev (blændetrin) og gør billedet mørkere i kanterne i forhold til midten af billedet. Denne ob-

jektivfejl kan dog rettes i et redigeringsprogram, eller man kan med fordel bruge det, når man ta-

ger portrætbilleder.

 

Vinkelsøger (se illustrationen til højre).

En ekstra søger man monterer på selve søgeren på kameraet, så man kan foretage fotografering

fra en lav kameraposition.

  

 

- W -

 

WB.

Se Hvidbalance.

 

WB filter.

Se hvidbalance filter.

 

Wi-fi.

Trådløs overførsel af data. På nogle Canon modeller er denne funktion indbygget i kameraet.

 

WG.

En betegnelse der bruges om de Canon dslr kameraer, der både har Wifi og Gps.

 

Wonderpana (se illustrationen til højre).

Et anderledes filtersystem - der minder lidt om Cokin - til især ultra vidvinkel objektiver med buet

frontlinse, hvor man ikke umiddelbart har andre muligheder for at montere et filter. Ved at bruge

denne løsning kan man stadigvæk have en modlysblænde monteret på objektivet.

 

Ws (Watt Sekund).

Måle enheden for studie flash. Umiddelbart kan man ikke omregne Ws til ledetal da det er 2 vidt

forskellige enheder. Mange studieflash er dog opgivet i både Ws og ledetal. En tommelfingerregel

er at 200 Ws = GN 45, og 400 Ws = GN 64.

 

 

- X -

 

X-Sync.

Kameraets umiddelbare hurtigste lukketid (flash synkronisering) når det bruges sammen med en

flash. Normale ligger denne hastighed for Canons dslr kameraer på 1/200 til 1/250 sek. Ønsker man

at bruge en hurtigere lukketid sammen men en flash kører man derfor High Speed Sync.

 

XMP.

Den sideliggende fil til et CR2 billede. Filen bevirker at man når som helst igen kan redigere CR2

billedet i ACR med de sidste indstillinger, uden at starte forfra.

 

 

- Y -

 

Y-adapter.

En y formet ledning til Godox PB-960 powerblock, således at man kan halvere opladningstiden på

en Godox AD360 flashlampe.

 

 

- Z -

 

Zoom kamera (se illustrationen til højre).

Et mindre kamera med mange gange indbygget zoom (op til 65 x zoom). Størrelsesmæssigt ligger

det mellem et kompakt kamera og et dslr.

 

Zoom objektiv.

Objektiver med variabel brændvidde over 50 mm. Et eksempel på et sådan kunne f.eks. være Ca-

non 70-300 mm f/4-5.6 is usm .

 

Zoom lock.

En funktion på et objektiv, der forhindrer det i at zoome ud, når det er påmonteret kameraet.

 

Zoom ratio.

Forskellen på den længste og korteste brændvidde på et objektiv. Et 18-55 mm objektiv har 3 x

zoom (som starter fra 18 mm), og et 100-400 mm objektiv har 4 x zoom (som starter fra 100 mm).

 

 

- Æ -

 

 

 

 

- Ø -

 

Øjestykke (se illustrationen til højre).

Et forlængerstykke, som man monterer på søgeren af kameraet, så det bliver lettere for f.eks. bril-

lebrugere at se i søgeren. Et øjestykke kan også være forsynet med en gummiskygge, som forhind-

rer lys at komme ind i søgeren, når man kikker i den.

 

 

- Å -

Angle of incidence.

 

APS-C.

 

Back button focus.

 

Beauty dish. 

 

Better Beamer.

 

Blænde (Aperture).

 

Blænde flex kabel.

 

Blændeblade.

 

Boom arm.

 

Bounce.

 

Bowens mount.

 

Canon Zoombrowser (fokuspunkter).

 

Catchlight.

 

Cokin filter.

 

Diffuser skærm.

 

Dioptrijustering.

 

Display informationer.

 

Dybdeskarphed (dof).

 

Elektronisk vaterpas.

 

Elinchrom mount.

 

Error.

 

Exif (Exchangeable image file format).

 

Extender (tele converter).

 

Extension tube.

 

Farverum.

 

Fisheye objektiv (rektangulært).

 

Fjernudløser.

  

Flare.

 

Flash diffuser.

 

Focus peaking.

 

Fokuspunkter.

 

Fortegning (distortion).

 

Geared hoved (Manfrotto).

 

Gimbal head (Manfrotto 393).

 

Gradieringsfilter.

 

HDR.

 

Histogram.

 

Hotshoe.

 

Hvidbalance.

 

Hvidbalance filter.

 

Højlystone advarsel.

 

Inverse square low of light.

 

ISO støj (Canon 6D, ISO 102400)

 

Kromatisk aberration (cromatic aberration).

 

L bracket (Manfrotto).

 

LCD display

 

Led lys.

 

Libelle.

 

Live view.

 

Lukkegardin (2. lukkegardin)

 

Magic lantern.

 

Makro.

 

Matskive.

 

Mikrojustering.

 

Modlysblænde.

 

Moiré.

 

Monopod.

 

ND1000 filter.

 

Nodalpoint.

 

Objektiv (Lens).

 

Objektiv betegnelse.

 

Octagon.

 

Off camera flash triggersæt.

 

Okularforlænger.

 

Omnibounce.

 

Pancake lens.

 

Parallaks forskydning.

 

Picture style.

 

Pixeleret.

 

Pixelstøj.

 

Polfilter.

 

Power zoom adapter.

 

Programvælger.

 

Push pull objektiv.

 

Ringflash.

 

Rimlight.

 

Rule of thirds.

 

SD-kort.

 

Sensorstøv.

 

Shuttercount.

 

Slagskygge.

 

Snoot (med grid).

 

Softboks.

 

Speedlites.

  

Styrtende linier.

 

Sunny 16 rule.

 

Synsvinkel.

  

Tilt-/Shift objektiv.

 

Udbrændt (himmel).

 

USB Dock (Sigma)

 

Vignettering (vignetting).

 

Vinkelsøger.

 

Wonderpana.

 

Zoom kamera.

 

Øjestykke (Hoodman Eyecup).

 

 © Atviso.dk 2014