Som daglig bruger af et digitalkamera støder man tit på en masse tekniske og ukendte fagudtryk, som tit lyder som ren volapyk. Kender du måske til

AI-servo, aov, blænde, catchlight, dof, F stop, fov, hotshoe, Inverse square, law of light, iso 6400 rule, nodalpunkt, pancake, reciprocal rule, slagskyg-

ge, stm, sunny 16 rule, sweetspot, T stop, usm eller x-sync ?. Herunder kan du læse om ca. 300 forskellige fagudtryk, som du før eller siden vil stifte

bekendtskab med.

   

 

0-9

 

1" sensor

 

 

 

 

 

3 vejs hoved

 

 

 

35 mm ækvivalent

 

 

 

4 K

 

 

80D

 

 

 

95 mb/sek

 

 

En forholdsvis ny sensor type, der måler ca. 13 x 9 mm. Den bruges f.eks. i Ca-

non G7X MK ll. På grund af størrelsen kombineret med et lysfølsomt fastmonteret

objektiv, er det muligt at lave billeder med baggrundssløring. Sensoren er ca. 4

gange større end den lille 1 2/3 sensor, hvilket betyder bedre billedkvalitet og

mindre iso støj. Crop faktoren er 2,7.

 

Et stativhoved der kan indstilles i alle 3 akser uafhængigt af hinanden. Dette

hoved er mere præcist at indstille end et kuglehoved, men til gengæld tager det

også længere tid. Hovedet er velegnet til panoramafotografering.

 

Bruges til at sammenligne brændvidder på forskellige kameraer og objektiver.

F.eks. svarer et 15-85 mm. objektiv monteret på et Canon EOS 80D til 24-136

mm i 35 mm. ækvivalent.

 

Skærmopløsning på 3840 x 2160 pixels (16/9 format).

 

Modelbetegnelse for et af Canons dslr kameraer. Bogstavet "D" angiver at kame-

raet er digitalt. Andre modeller kunne f.eks. også være 2000D, 7D Mark ll, 77D

og 5D Mark lV.

 

Skrivehastigheden på et SD-Kort. 95m/sek er nok den mest solgte hastighed til

dslr kameraer. Bruger man et langsomt kort vil det ikke være muligt at udnytte

kameraets burst funktion.

 

 

A

 

ACR

 

 

Adobe RGB

 

 

AEB

 

 

 

AE-lås

 

 

AI Bounce

 

 

AI Servo

 

 

Ambient lys

 

 

Angle of incidence

 

 

 

 

 

 

Ansigtsgenkendelse

 

 

AOV (Angle of view)

 

 

 

APS-C

 

 

 

 

APS-H

 

 

 

Autobelysnings optimering

 

 

Av (Aperture Value)

 

 

AWB

 

 

 

AWB-W

 

 

En forkortelse for Adobe Camera Raw, og også et plugin til Photoshop hvor du

kan behandle dine raw billeder.

 

Farverum beregnet til dem der printer deres billeder, da farverummet rummer de

fleste farver.

 

Automatisk Eksponerings Bracketing. En funktion i kameraet der gør at man kan

tage 3, 5 eller 7 billeder i træk med forskellig eksponeringsværdi. Funktionen er

specielt velegnet til hdr optagelser.

 

Bruges for at låse eksponeringen, når fokusområdet skal være anderledes belyst

i forhold til eksponeringsmålingsområdet.

 

En ny funktion på Canon Speedlite. Flashen vil automatisk indstille den korrekte

flasheksponering når denne bliver bounced op i f.eks. et loft.

 

Autofokus tilstand der er specielt velegnet til motiver i bevægelse, når afstand-

en til motivet ændrer sig. Kameraet vil i denne tilstand fokusere kontinuerligt.

 

Enhver form for allerede tilstede værende lys ved en optagelse. Tilsat lys fra en

flash regnes derfor ikke for ambient lys.

 

På dansk indfaldsvinkel og udtrykket handler om hvordan man opstiller en soft-

boks til portræt fotografering uden at få reflekser i modellens briller. Udfaldsvink-

len ved reflektionen i brillerne er altid den samme som indfaldsvinklen. Hvis man

opstiller en softboks lige foran en model, vil der komme reflektioner i brillerne,

men hvis man hæver softboksen over modellens hoved eller flytter den ud til

siden kan man undgå disse reflekser.

 

En funktion på kameraet, der gør, at det fastlåser fokus på et ansigt. Funktion-

en er særligt velegnet til video optagelser.

 

Objektivets synsvinkel i grader. Opgives som regel altid diagonalt, hvorfor den

horisontale synsvidde er lidt mindre. Synsvidden på et 10 mm objektiv er ca. 96

grader horisontalt, hvor et 300 mm objektiv er ca. 4 grader horisontalt.

 

Er en meget udbredt sensor størrelse på 22,3 mm x 14,9 mm. APS-C står for

"Advanced Photo System Classic". Fordelen er bl.a. at et APS-C dslr er mindre,

lettere og billigere end et full frame dslr. Ulempen er dog mere støj og mindre

dynamik, samt også mindre dof.

 

En sensor størrelse som Canon tidligere har brugt i nogle af deres high end dslr

kameraer. Sensoren i et APS-H kamera måler ca. 29 mm x 20 mm, hvorfor disse

kameraer har en crop faktor på 1.3.

 

En funktion på kameraet der automatisk korrigerer for lysstyrke og kontrast,

hvis billedet bliver for mørkt eller kontrasten er for lav.

 

Også kaldet blændeprioritet.Bruger man denne funktion på kameraet, indstiller

kameraet selv lukketiden efter denne. Se også Blænde.

 

En forkortelse for "Automatic White Balance" altså automatisk hvidbalance. Nor-

malt kan man bruge denne indstilling på sit kamera, men er der flere forskellige

lyskilder er det en fordel at bruge custom hvidbalance. Se også Hvidbalance.

 

"Automatic White Balance White". Reducerer intensiteten af billedets varme far-

vestik. En god indstilling, hvis man tager billeder indenfor med flere forskellige

lyskilder.

 

 

B

 

B (Bulb)

 

 

 

Backfocus

 

 

Back button focus

 

 

 

 

Banding

 

 

 

 

 

Barndoor

 

 

Batterigreb

 

 

 

 

Beautydish

 

 

 

 

 

 

Better Beamer

 

 

 

Billedformat

 

 

Billedstabilisering (IS)

 

 

 

Billedstil

 

Blænde (Aperture)

 

 

 

Blændeblade

 

 

 

Blænde flex kabel

 

 

 

Blurred

 

 

Boom arm

 

 

 

 

 

Bounce

 

 

 

 

Bokeh

 

 

Bowens mount

 

 

 

 

Bracketing

 

 

 

 

Brændvidde

 

 

Brændviddeforøgelse

 

 

 

Buffer

 

 

Bulb timer

 

 

Burst mode

 

 

 

Bulb er en længere lukketid end kameraet selv kan klare på automatikken, hvil-

ket vil sige mere end 30 sekunder. For at bruge denne funktion kræves der dog

en fjernbetjening hvis kameraet ikke er udstyret med bulb timer.

 

Når kameraet med et påmonteret objektiv fokuserer bag fokuspunktet. Se også

mikrojustering.

 

Ved at sætte fokuseringsfunktionen til "AF-ON" knappen bag på kameraet, kan

man separere fokuseringen fra udløserknappen. Funktionen gør at man kan kom-

ponere billedet uden at fokus skifter og er særdeles anvendelig til natfotografe-

ring på stativ, da man ikke fokuserer igen når udløserknappen bliver aktiveret.

 

En fænomen der f.eks. kan opstå hvis man har brugt pol- eller gradieret nd fil-

ter i et billede. Hvis man bagefter har gemt billedet i 8 bit og komprimeret det

lidt for hårdt, vil banding opstå i overgangen mellem de lyse og mørkere områd-

er i himlen. Man kan forhindre dette problem ved at skyde i raw, redigere og

gemme billedet i 16 bit.

 

En enhed, som man monterer enten på en ekstern flash eller et studielys, så-

ledes at man bedre kan retningsbestemme lyset.

 

Et greb man monterer under sit dslr. Dette greb kan indeholde 2 kamerabatteri-

er, så man kan tage flere billeder. Desuden har grebet også knapper til fokuse-

ring og udløser. Grebet er især godt til portrætfotografering i højformat, da man

får et meget bedre greb med højre hånd om kameraet.

 

En rund eller octagon udformet softboks med en lille indvendig deflektor, som

til sammen giver et klart og kontant lys på den person som man fotograferer.

En beauty dish vil også give modellen et rundt catchlight i øjnene fremfor en

softboks der giver et firkantet catchlight. Desuden giver en beauty dish model-

len et smukt udtryk. Som ekstra udstyr kan man til nogle beauty dish købe bå-

de grid og diffuser.

 

En extender til den eksterne flash, der sørger for at lyset fra flashen rækker

længere ud fra kameraet. Ideel til fuglefotografering med objektiver med brænd-

vidder over 300 mm.

 

I alle moderne Canon dslr kameraer er sensoren i 3:2 format, ligesom det gamle

35 mm filmformat.

 

Hos Canon sidder denne funktion i objektivet og denne bevirker at du kan tage

et håndholdt billede med op til 4 gange så lang lukketid, end hvis du ikke bruger

stabilisering.

 

Se "Picture style".

 

Blænden er opgivet i "f" tal (som f.eks. f/2.8) og er åbningen i objektivet der

slipper lyset ind til sensoren. En stor åbning (lille blændetal) giver lille dybde-

skarphed og modsat giver en lille åbning (stort blændetal) stor dybdeskarphed.

 

Jo flere blændeblade der er i et objektiv, jo pænere bliver billedet og især den

uskarpe baggrund. Det er også en fordel hvis blændebladene er runde, for det

vil give endnu bedre bokeh.

 

Det lille flade kabel der sidder inde i et objektiv, som er forbundet mellem blænd-

en og objektivets kontakter. På visse Canon objektiver har dette kabel en ten-

dens til at knække, når objektivet har nogle år på bagen.

 

Andet ord for sløret eller uskarp. Ordet er ikke altid negativt, da man godt kan

sige at et billede har en dejlig blurred baggrund.

 

En vandret forlængerarm, som man kan montere på et studie stativ, således at

man f.eks. kan placere en softboks lige foran en model, uden at selve stativet

kommer i vejen under optagelsen. Til en boom arm hører der også en form for

kontravægt, så selve armen kan placeres i forhold til flashens og softboksens

vægt. En boom arm giver mere fleksibilitet under portræt fotografering.

 

I stedet for at lade en ekstern flash pege direkte mod motivet, kan man ved

at vinkle den enten op i loftet eller ind i en væg undgå det hårde lys, samtidig

med at man undgår slagskygger på væggen bag motivet. Metoden er særdeles

velegnet til portrætfotografering indendørs.

 

Er det japanske ord for sløring/uskarphed, og igen betegnelsen for en god ud-

flydende baggrund i forhold til selve motivet der er i fokus.

 

Nok det mest brugt monteringsbeslag til softbokse, idet af mange 3. parts

softboks producenter bruger dette. Køber man en softboks skal man sikre sig at

beslaget passer til studielyset. Man kan dog få en adapter så Bowens passer på

Elinchrom og omvendt.

 

Ved bracketing tager man flere billeder af det samme motiv med forskellig eks-

ponering. (se også "HDR"). De fleste Canon dslr kameraer kan tage 3 billeder ef-

ter hinanden med forskellig eksponering, men nogle kan tage helt op til 7 billeder

i træk med forskellig eksponerig.

 

Betyder hvor tæt du kan komme på motivet. Et lavt tal er vidvinkel og et højt

tal er zoom.

 

Et objektiv med brændvidde 18-200 mm svarer til en ægte brændvidde på 28-

320 på et Canon dslr kamera med APS-C sensor, da sensoren har en crop faktor

på 1.6.

 

Midlertidigt lager i kameraet, der er med til at bestemme det antal skud som ka-

meraet kan optage i sekundet når man bruger kontinuerlig optagelse.

 

En funktion på nogle dslr kameraer, der gør at man kan bruge længere lukketider

end kameraets grænse på 30 sekunder.

 

Er i modsat til "One shot AF" en funktion der gør, at kameraet bliver ved med at

tage billeder indtil du slipper kameraets udløserknap. Funktionen er særdeles

velegnet til motiver i bevægelse. Antallet af billeder i træk varierer af kamera

model, men kan med et godt aps-c dslr komme op på ca. 10 billeder i sekundet

i 3 sekunder (Canon 7D mk2).

 

 

C

 

Canon Zoombrowser

 

 

Canon Imagebrowser

 

Catchlight

 

 

 

 

CF-kort

 

 

 

Cinema objektiv

 

 

CMOS billedsensor

 

 

CMYK

 

 

Cokin filter

 

 

 

 

 

 

 

CPL

 

Creeping

 

 

 

 

Crop sensor

 

 

 

 

CR2

 

 

Et ældre billedvisningsprogram, hvor du bl.a. kan se exif data på de billeder som

du har taget, hvilket er en stor hjælp til senere redigering.

 

Billedvisningsprogram der afløser det ældre Canon zoombrowser program.

 

Det reflekterende lys fra en flash/softboks som f.eks. kommer i en models øjne

ved portrætfotografering. Bruger man en firkantet softboks vil der komme en fir-

kantet reflektion og bruger man en rund beautydish vil der komme en rund re-

flektion, som virker mere naturligt.

 

Compact Flash Hukommelseskort i et dslr, der fås i forskellige størrelser og has-

tigheder. CF-kort bruges i hurtige professionelle kameraer, da de kan behandle

billederne hurtigere end SD-kort.

 

Et objektiv designet specielt til video produktion. Her måles objektivets lysføl-

somhed i T stop og ikke i F stop som på et almindeligt foto objektiv.

 

En moderne type billede sensor i et kamera. CMOS står for Complementary

Metal-Oxide Semiconductor.

 

Udtales "smyk", og er printerens farverum, der tager udgangspunkt i farverne

Cyan, Magenta, Yellow og Key (sort).

 

Et andeledes filtersystem til dslr kameraer. Systemet består af en adapter og

en holder i flere forskellige størrelser. Dertil kommer selve fileret, som findes i

over 100 forskellige udførelser. Den umiddelbare ulempe er, at man ikke kan

bruge en ordinær modlysblænde, men Cokin har faktisk en one size modlys-

blænde i deres sortiment. Den største fordel ved dette system er, at man selv

bestemmer hvor et eventuelt gradierings lag skal ligge i billedet, da filteret er

justerbart i højden. Man kan dog tit lave en lignende filtereffekt i Photoshop.

 

Se "Polfilter".

 

Holder man et zoom objektiv lodret på yderste brændvidde, vil nogle objektiver

falde sammen og reducere brændvidden, hvorfor de ikke egner sig til fotograf-

ering i lodret position. Selv om et objektiv lider af denne fejl, har det dog ikke

indflydelse på billedets kvalitet.

 

Et crop sensor dslr er et dslr, hvor sensoren er mindre end på et fullframe dslr.

Monterer man f.eks. et 70-200 mm objektiv på et Canon 70D, svarer brændvid-

den nu til 112-320 mm, da brændvidden på et APS-C skal ganges med 1.6 i for-

hold til et fullframe kamera.

 

Betegnelsen for et Raw billede taget med et Canon kamera. Se også "Raw".

 

 

D

 

Datokode

 

Den blå time

 

 

 

Desaturering

 

 

DFA

 

 

Diffuser skærm

 

 

 

Dioptrijustering

 

 

DNG

 

 

 

 

 

DOF

 

DPI

 

 

 

DSLR

 

 

 

 

Dual pixel

 

 

Dybdeskarphed

 

 

 

 

Dynamic range

 

 

 

 

 

Se "Serienummer".

 

Er timen lige efter solnedgang og igen timen lige før solopgang. I denne periode

kan man tage nogle særdeles gode billeder, da der er et helt specielt lys på him-

len.

 

At skrue en smule ned for farverne i f.eks. et portræt billede, så det kommer til

at fremstå mere romantisk.

 

Autoriseret serviceværksted for Canon og Nikon med afdeling i København og

Århus.

 

Fås i forskellige størrelser (fra 60 cm til ca. 150 cm i diameter) og bruges bl.a.

til at opbløde sollyset når man tager portrætbilleder udendørs. Tit fås disse

skærme i sæt (5 in 1).

 

En lille knap ved siden af søgeren, der bruges til at indstille fokus efter bruger-

ens øje. En sådan justering kan variere fra bruger til bruger.

 

Også kaldet "Digital Negative", er et råfil format skabt af Adobe. Råfiler er for-

skellige fra kamera til kamera, men ved at konvertere dem til DNG format kan

man have lettere ved at åbne dem i nogle foto-redigeringsprogrammer. I mod-

sætning til RAW filer har DNG filerne indbygget den sideløbende fil i selve for-

matet.

 

Også kaldet Depth of field. Se "Dybdeskarphed".

 

Står for Dots Per Inch, og er opløsningen når der udprintes et billede. Med et

dslr med 18 megapixel opløsning kan man udskrive dette billede i 44 x 29 cm i

300 dpi. Dpi anvendes i printere, hvorimod ppi anvendes på computerskærme.

 

Betyder ganske enkelt Digital Single Lens Reflex. På dansk "digitalt spejlrere-

flekskamera". Et dslr er et meget alsidigt kamera, idet at man kan skifte objek-

tiver efter motiv og behov, hvilket man ikke kan gøre på hverken et kompakt-

eller zoom kamera.

 

En teknologi, som er lavet for at give en jævn, hurtig og højt ydende autofokus.

Funktionen findes kun i de dyrere Canon dslr modeller.

 

Dybdeskarpheden (dof) afhænger af brændvidden, blænden, afstanden til mo-

tivet og kameraets sensor størrelsen. En lille dof egner sig specielt til portræt-

ter hvor man vil isolere motivet fra baggrunden. En stor dof derimod egner sig

til specielt til landskabsfotografering, da alt i billedet vil være skarpt.

 

Måles i EV og beskriver den værdi (forskel) der er mellem det lyseste og det

mørkeste område i et billede. Et moderne dslr har en værdi på ca. 12-13 ev.

Det menneskelige øje ligger på ca. 17 ev. Hvis man ønsker at udvide dynamik-

ken i et billede kan dette optages som et hdr billede.

 

 

E

 

E-TTL

 

 

 

 

EF/EF-S

 

 

 

 

Eksponering

 

Eksponeringsværdi

 

 

Elektronisk vaterpas

 

 

 

 

Elinchrom mount

 

 

 

EOS

 

 

Error

 

 

 

 

 

EV

 

EVF

 

 

 

 

Exif

 

 

 

 

 

 

 

Extender

 

 

 

Extension tube

 

 

Eye-Fi kort

 

 

Eye Detection AF

 

 

Når man bruger flash vil kameraet måle lyset gennem objektivet, hvilket betyder

at motivet vil blive eksponeret korrekt, selv om man bruger filtre på objektivet.

Har man sat en ekstern flash til at bounche op i loftet, skal der dog bruges

flash eksponeringskompensation.

 

Electro Focus og Electro Focus Short back focus. Sidstnævnte er udviklet til

crop sensor kameraer som f.eks Canon EOS 1200D, 700D og 70D. Man kan både

bruge EF og EF-S objektiver på førnævnte kameraer, hvorimod man kun kan bru-

ge EF objektiver på Fullframe kameraer.

 

At fremkalde et billede.

 

Ved at hæve eksponeringsværdien gør man billedet lysere og ved at sænke den

gør man billedet mørkere.

 

En funktion på udvalgte Canon dslr modeller. Ved at bruge dette kan man ind-

stille kameraet fuldstændigt horisontalt, når man bruger stativ. Hvis kameaet ik-

ke har indbygget vaterpas, kan man i stedet montere en libelle i kameraets hot-

shoe.

 

Et softboks beslag, der er forskellig fra et Bowens beslag. Køber man en soft-

boks skal man sikre sig at beslaget passer til studielyset. Man kan dog få en

adapter så Elinchrom passer på Bowens og omvendt.

 

Er navnet på morgenrødens gudinde i græsk mytologi, men også Canon´s initial-

forkortelse for Electro Optical System.

 

Af og til viser kameraet nogle fejlmeddelelser i displayet. Disse kan være forskel-

lige fra kamera til kamera. Nogle af fejlkoderne relaterer til lukkeren, men tit

skyldes fejlen dårlig forbindelse mellem kamera og objektiv. Bruger man 3. parts

tilbehør  - som f.eks. flashtriggere kan fejlen skyldes at kameraet ikke er kom-

patibelt med disse.

 

Eksposure Value eller eksponeringsværdi. Enheden måles i blændetrin.

 

På et dslr kikker man via nogle spejle ud gennem objektivet når man tager bil-

leder. På Canon´s powershot kameraer er dette ikke muligt, hvorfor disse tit er

monteret med en Electronic View Finder (elektronisk søger), som er en lille

skærm du kikker på, når du kikker i søgeren.

 

På et moderne digitalkamera vil der - når billedet bliver taget - blive vedhæftet

exif data, som indeholder en hel del informationer som f.eks. kamera model, ob-

jektiv, brændvidde, dato, tid, blænde, lukketid, iso, hvidbalance, fokuspunkter,

flash og eksponeringsværdi m.m.. Alle disse data kan aflæses i Canon´s egen

Zoombrowser EX eller Imagebrowser EX og ved at betragte de enkelte billeder

og analysere dataene herfra og også læse histogrammet kan man lære af sine

fejl og blive en bedre fotograf.

 

Er en slags objektiv der monteres mellem kameraet og selve objektivet. Exten-

deren forlænger brændvidden med f.eks. 1.4 eller 2 gange. Blændetallet forhøjes

dog tilsvarende.

 

Monteres mellem kameraet og objektivet. Med denne kan man komme endnu

tættere på motivet ved makrofotografering.

 

Hukommelseskort med indbygget wi-fi funktion så man kan overføre de billeder

man tager til f.eks. en bærbar computer.

 

En mere moderne udgave af Face Detection (ansigtsgenkendelse). Ved denne

funktion vil kameraet stille skarpt på modellens ene øje.

 

 

F

 

F numre

 

 

 

 

 

 

 

Farverum

 

 

 

Farvestik

 

 

 

Fast brændvidde

 

 

Field of view

 

 

Fill flash

 

Filterdiameter

 

 

 

 

Firmware

 

 

Fiskeøje

 

 

 

 

 

Fjernudløser

 

 

 

Flare

 

 

Flash

 

 

 

Flash diffuser

 

 

 

 

 

Flash extender

 

 

FEB

 

 

 

 

FEC

 

 

 

 

 

Focuc breathing

 

 

 

Focus hunting

 

 

 

Focus peaking

 

 

Focus shift

 

 

 

Focusing screen

 

 

Focus stacking

 

 

 

 

 

Fokusering

 

Fokus punkter

 

 

 

Fortegning

 

 

Foto opgave

 

 

Foto studie

 

 

FOV

 

FPS

 

 

 

 

Frontfocus

 

 

Full HD

 

Fullframe

 

 

 

 

 

Full time manuel focus

 

 

Blændeskala på et kamera (Av indstilling). Skalaen går fra f/0.7 til f/90. De mest

brugte f/numre ligger mellem f/2.8 til f/16. (Dog indenfor objektivets f/ numre).

Objektiver med lave f/numre som f.eks. f/1.4 betegnes som lysfølsomme og man

kan ved at bruge sådan et objektiv meget lettere separere motivet fra bag-

grunden, således at kun motivet vil stå skarpt. Selv om et objektiv har et lille

f nummer som f.eks. f/1.8 er det dog ikke sikkert, at det reelt er så lysfølsom,

da lyset der passerer gennem et objektiv måles i T stop.

 

Der findes 3 forskellige farverum, hvoraf de 2 af dem kan indstilles på et dslr.

Til normalt brug anbefales det at bruge SRGB. (Se også "SRGB", "Adobe RGB"

og "CMYK").

 

Er når billedet er blevet "stukket" af en farve som smitter af på billedet. Dette

kunne f.eks. være hvis man har skudt en ekstern flash op i en træloft uden at

bruge en omnibounce.

 

Fordelen er bl.a. større skarphed og mindre objektivfejl i forhold til et zoom

objektiv.

 

Beskrivelse af hvor bred synsvidden er på et objektiv målt meter i henhold til

objektivets brændvidde og afstanden til motivet.

 

Er en teknik der især bruges udendørs til at opbløde skygger.

 

Den diameter på objektivets forreste gevind, der bestemmer et filters størrelse.

Filterdiameteren på objektivet og på et evt. filter skal derfor være ens for at

passe sammen. Tit står objektivets filterdiameter inderst på objektivets front-

dæksel.

 

Det software program der sidder i kameraet. Canon udgiver løbende firmware

opdateringer til deres kameraer.

 

Ordet "fisheye" kommer af den måde som fisk ser på. Der findes både cirkulære

og rektangulære fisheye objektiver, med en horisontal synsvidde helt op til 180

grader. Fisheye objektiver har ekstrem fortegning. Ved brug af et rektangulært

fisheye objektiv vil hele billedet blive udfyldt, modsat et cirkulært fisheye objek-

tiv, der vil give et rundt billede.

 

Kan bl.a. bruges til at låse lukketiden når man bruger bulb funktionen på kame-

raet. Et uundværligt stykke tilbehør til langtidseksponering. Nogle dslr modeller

har dog bulbtimer, så man ikke behøver en fjernudløser.

 

Skyldes reflektioner fra solen eller anden lyskilde i frontlinsen på objektivet.

Dette kan afhjælpes ved at bruge en modlysblænde.

 

Er en ekstra intern eller ekstern lyskilde, som man kan bruge i tilfælde af at man

mangler lys til en optagelse. På et dslr kamera kan denne være indbygget som

en pop up flash. Se også "Ledetal".

 

Et stykke mat hvidt stykke plastik, som man monterer på en ekstern flash, for

at opbløde lyset fra denne. En flash diffuser er god at bruge hvis man f.eks.

bouncer flashen op i et lyst træloft, da man undgår farvestik fra loftet på billed-

et. Der findes dog også flash diffusere til kameraets pop up flash. Man skal dog

lige huske på at en flash diffuser tager ca. 2-3 blændetrin.

 

En enhed som man monterer foran på en ekstern flash for at forlænge flashens

rækkevidde. Se også "Better Beamer".

 

Ved at bruge denne funktion (flash eksponerings bracketing) i flashen kan man

tage 3 billeder med normal-/over- og undereksponering af flashens styrke, hvor

efter man kan vælge billedet med den bedste eksponering. Funktionen kan også

bruges når man vil lave hdr billeder med sin flash.

 

Bruger man E-TTL med en fremadrettet popup eller ekstern flash er det ikke al-

tid nødvendigt at styre flashens styrke i forhold til motivet. Bouncher man der-

imod flashen op i loftet, ind i en sidevæg eller bagvæg er det rart at kunne jus-

tere flashens styrken. Flash eksponeringskompensation kan også bruges uden-

for ved f.eks. portrætfotografering i modlys.

 

Når et objektiv ændrer synsvidde når der fokuseres ved en fast brændvidde.

Det siges at dette problem er mest udbredt på billige objektiver, men har dog

ikke indflydelse på hverken billedets kvalitet eller skarphed.

 

Når kameraet og objektivet har svært ved at fokusere på motivet bruger man

tit dette udtryk. Problemet kan skyldes at der er for mørkt, manglende kontrast

i motivet eller at man bruger et for højt blændetal.

 

En funktion i f.eks. Canon G7X mk ll, der med farve fremhæver det/de områder i

billedet der er i fokus.

 

På nogle objektiver vil fokuspunktet på motivet flytte sig en smule hvis man æn-

dre blændetallet. Problemet kan afhjælpes ved først at vælge blænde og deref-

ter tage tage billedet.

 

Direkte oversat "fokuserings skærm", men til dagligt bruges udtrykket matskive.

(se også matskive).

 

Er en teknik hvor man kan få en større dybdeskarphed ved f.eks. makrofotogra-

ering. Ved at tage flere billeder af motivet samtidig med at man flytter fokus,

kan man bagefter ved at sammensætte billederne i et stacking program, få en

dybdeskarphed, der dækker hele motivet. Man kan også bruge et stacking pro-

gram, når man har taget en serie af stjernebilleder.

 

Det at stille skarpt på motivet. Dette kan gøres enten automatisk eller mauelt.

 

Er de punkter i søgeren som du kan skifte imellem når du fokuserer. Det normale

antal fokuspunkter i Canon´s små dslr kameraer er 9, men i 7D mk2 er der hele

65 fokuspunkter.

 

Fortegning er en objektivfejl som gør de lige linjer buede og ses tydeligst når

man tager arkitekturbilleder.

 

Foto opgave, fotosession, fotoshoot og shoot er det samme. Kært barn har

mange navne.

 

Et fotostudie kan både være et stort professionelt sted eller et mindre studie

hjemme i garagen. Nogle kalder det også et Atelier.

 

Se "Field of view".

 

Frames Per Second (billeder pr. sekund). Er de antal billeder der optages hvert

sekund, når man optager video. En højt antal gør videoen mere flydende. Fps

er dog også betegnelsen for hvor hurtigt et kamera kan skyde i burst. Jo højere

fps i burst mode, jo bedre velegnet er kameraet til sportsfotografering.

 

Når kameraet med et påmonteret objektiv fokuserer foran (før) fokuspunktet.

Se også mikrojustering.

 

Video og skærmopløsning på 1920 x 1080 pixels.

 

På et full frame dslr kamera har sensoren samme størrelse på et analog 35 mm

film kamera, hvilket vil sige 36 mm x 24 mm. Fordelen ved et Fullframe kamera

er bl.a. et meget bedre dynamisk område, bedre detaljegrad, mindre billedstøj

samt mindre dof. Ulempen er dog at både kameraer og objektiver er en del stør-

re og tungere end kameraer med APS-C sensorer. Prisen er også noget højere.

 

En funktion på objektiver med usm motor, der muliggør manuel fokus selv

om objektivet er sat til auto fokus.

 

 

G

 

Geared hoved

 

 

 

 

Gif

 

 

Gimbal head

 

 

GN

 

Gradieringsfilter

 

 

 

Grid

 

 

Et stativhoved i stil med et 3 vejs hoved, men her med en trinløs gearing (just-

ering), der gør at man kan få en meget mere præcis indstilling. Hovedet egner

sig ikke til panoramafotografering, da kameraet er monteret forskudt i forhold til

punktet hvorpå hovedet bliver monteret på stativet.

 

Da gif billedformatet kun understøtter 256 farver egner det sig derfor ikke til

moderne digitale billeder, men bruges derfor i stedet til animationer.

 

Specielt stativhoved til store objektiver, til brug ved fuglefotografering. Disse

kan fås i flere udgaver.

 

Guide number.Se "ledetal".

 

Et filter der kan bruges enten som et filter man skruer på objektivet eller man

kan tilsætte det senere digitalt i redigeringen. Det gør f.eks. himmelen 2 blænde-

trin mørkere så den står tydeligere i stedet for at brænde ud.

 

En enhed med en smal spredningsvinkel, som man monterer enten på en ekstern

flash, reflektor til et studielys eller en softboks, således at man bedre kan ret-

ningsbestemme lyset.

 

 

H

 

HDR

 

 

 

 

High Key

 

 

 

HSS

 

 

 

 

 

Histogram

 

 

 

Hotshoe

 

 

Hvidbalance

 

 

 

 

 

Hvidbalance filter

 

 

 

 

Højlystone advarsel

 

 

 

Højlystone prioritet

 

 

Hårdt lys

 

 

High Dynamic Range eller højt dynamisk område. Man kan - ved at tage flere bil-

leder af det samme motiv - udvide kameraets dynamikområde, således at man

får langt flere detaljer i både de lyse og mørke områder. Desuden kan man i et

hdr billede tilsætte effekter efter behov.

 

High key er  - som hovedregel - et portræt billede, der er holdt i lyse toner, for-

stået på den måde at hele motivet er jævnt oplyst, og at der kun er svage

skygger.

 

Også kaldet High Speed Sync. En funktion på en ekstern flash, der gør at man

kan tage billeder med en hurtigere lukketid end kameraets flash synkronisering,

der som regel er 1/200 eller 1/250 sekund. High speed sync kan især bruges til

sports- eller makrofotografering. En ekstern flash er dog ikke ligeså kraftig på

high speed sync som på kameraets x-sync hastighed.

 

Ved hjælp af et histogram kan du kontrollere den rigtige eksponering for billedet.

Er grafen i histogrammet til venstre, er billedet undereksponeret, og er grafen

til højre, er billedet overeksponeret.

 

Et lille beslag øverst på kameraet hvor i man monterer en ekstern flash. Også

kaldet blitzsko.

 

Måles i kelvin grader. Sollys er ca. 5500 grader kelvin. Normalt kan et digitalt

kamera finde den rigtige hvidbalance, men er der flere forskellige lyskilder vil

hvidbalancen blive forkert og billedet vil enten blive blåligt, gulligt eller brunligt.

Hvidbalancen kan enten justeres i kameraet, eller den kan rettes senere i redi-

geringen.

 

En ugennemsigtigt gråligt objektiv dæksel, der bruges når man indstiller hvidba-

lancen til "custom wb" (brugerdefineret hvidbalance).  Et sådan filter fås fra ca.

kr. 50,- og op til ca. kr. 500,- men funktionen er den samme og der er ingen

mærkbar gevinst ved at købe et dyrt filter.

 

En god funktion på nogle af de nyere Canon dslr modeller. Funktionen gør, at

når man ser et optaget billede bagefter på kameraets skærm, vil de udbrændte

områder blinke sort.

 

En funktion på kameraet, der forhindrer højlyset i at udbrænde. På et Canon

dslr er denne funktion først mulig fra iso 200.

 

Tager man portræt billeder udenfor i direkte sollys, er der stor risiko for at mo-

dellens ansigt brænder ud til den side der er mod solen. Dette kan man afhjælpe

enten ved at gå ind i skyggen under et træ, eller ved at bruge en diffuser

skærm.

 

 

I

 

Intern fokusering

 

 

Inverse square law of light

 

 

 

 

 

IS

 

 

 

 

 

 

ISO

 

 

 

 

ISO 6400 rule

 

 

 

 

 

ISO støj

 

 

En funktion på Canon´s L zoom objektiver. Ved zoom ændrer objektivet ikke

længde.

 

Umiddelbart er der ikke nogen dansk oversætelse af dette fagudtryk, men kort

fortalt drejer det sig om flash fotografering og lysets fald i styrke. Lidt simpelt

forklaret drejer det sig om, at jo kortere der er fra en flash til et motiv (f.eks.

en model) jo mere mørk vil baggrunden blive, og jo længere der er fra en flash

til en model jo mere af baggrunden vil også blive belyst.

 

Image Stabilizer. En funktion på Canon´s objektiver der modvirker rystelser fra

fotografens side. Funktionen er især velegnet når man bruger objektiver med

lange brændvidder kombineret med lange lukketider. En 4 trins IS vil f.eks. be-

tyde at du kan tage håndholdte billeder med en lukketid på 1/20 sek. på 200

mm brændvidde (aps-c). På Tamron hedder denne funktion VC og på Sigma

hedder den OS. Funktionen er dog den samme.

 

Iso er følsomheden på sensoren. Højere iso bevirker at man kan tage det samme

billede med en hurtigere lukketid, men højere iso bevirker også mere billede støj.

Billeder taget med op til iso 1600 kan udskrives i A3 format (aps-c). Iso følsom-

heden svinger fra kamera til kamera, men kan gå fra 50 til 102.400.

 

En regel der bruges når man tager langtidseksponerede billeder. Ønsker man at

tage sådan et billede på iso 100, kan man først indstille kameraet til iso 6400 og

den lukketid kameraet nu giver i sekunder, svarer til lukketiden i minutter på iso

100. Eksempelvis giver en lukketid på 4 sekunder på iso 6400 derfor en lukketid

på 4 minutter på iso 100.

 

Digital billede støj der optræder jo højere iso du bruger. Iso støj er dog mere

synlig i billedets mørke områder end i de lyse områder.

 

 

J

 

JPEG

 

  

Er et færdigbehandlet komprimeret billede (ligesom mp3 er komprimeret lyd).

Hvor et jpeg billede fylder ca. 5 mb fylder et raw billede ca. 25 mb. Raw billeder

fra professionelle dslr kameraer kan dog fylde op til 85 mb.

 

 

K

 

Keylight

 

 

Kompaktkamera

 

 

 

 

 

Kontinuerlig optagelse

 

Kromatisk aberration

 

 

 

Krydstype AF-punkt

 

 

 

Kuglehoved

 

 

Når man fotograferer med flash udstyr og bruger flere flash, betegner man hov-

edflashen som keylight. De andre flash betegnes som fill light.

 

Den største fordel ved disse kameraer er at de ikke fylder ret meget. Mange af

dem kan puttes ned i en skjortelomme. Ulempen er dog mere iso støj og mindre

dybde skarphed (dof). De sidste nye kompaktkameraer har dog fået en 1" sen-

sor og kombineret med et f/1,8-f/2,8 objektiv er de blevet særdeles attraktive.

Et godt eksempel her på er Canons G7X mkll.

 

Se "Burst mode".

 

Er en objektivfejl, og opstår i et billede med kontrastfyldte områder og vil tit

fremgå som en lilla misfarvning. Man kan dog fjerne kromatisk aberration i et bil-

ledbehandlingsprogram.

 

Et fokuspunkt der bedre kan fokuserer i kontrast fattige områder i motivet. På

de små dslr modeller som f.eks. Canon 1200D er der kun 1 krydstype AF punkt,

hvorimod der på Canon´s topmodeller kan være op til 65 krydstype AF-punkter.

 

Et hoved til et stativ der er meget kompakt og nemt at indstille, men ikke så

præcist som et 3 vejs hoved, da man her justerer 2-3 akser på en gang. Hoved-

et er dog nemmere at indstille til f.eks. makrofotografering, men egner sig ikke

til panoramafotografering.

 

 

L

 

L bracket

 

 

 

 

 

 

L objektiv

 

 

Langtidseksponering

 

 

LCD panel

 

 

 

Led lys

 

 

 

Ledetal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lensbaby

 

 

 

Lenspen

 

 

Li-ion

 

 

 

 

 

Libelle

 

 

 

 

Liveview

 

 

Low key

 

 

Low pass filter

 

Lukkegardin

 

 

 

 

Lukketid

 

 

 

 

 

 

Lysfølsomt objektiv

 

 

 

Et L formet beslag som man monterer på sit kamera, så man kan bruge det i bå-

de horisontal og vertikal format uden at justere på stativhovedet og uden at

omkomponere billedet. Nogle L brackets er dog udformet på en sådan måde at

man ikke kan bruge en fjernudløser, såfremt at man tager billeder i vertikal for-

mat. Desuden er en L bracket heller ikke altid optimal at bruge sammen med en

flipskærm.

 

Betegnelsen for Canon luksus objektiver. Disse er bedre bygget med specielt

slebne linser, og er tit vejrbestandige. Prisen er også derefter. 

 

Er som hovedregel billeder der er optaget på mere end et sekunds lukketid og

kan gøre forskellen på et fastfrosset billede og et billede med bevægelse.

 

Det lille lcd display der er toppen af nogle dslr kameraer. Ved hjælp af displayet

kan man indstille nogle af kameraets funktioner uden at skulle kikke på selve

skærmen.

 

Fastlys som man f.eks. kan montere i kameraets hotshoe, så man får mere lys

når man videofilmer. Det anbefales ikke at købe et Led makro lys, da dette ikke

er kraftigt nok til makrofotografering.

 

Er lysstyrken fra den interne eller eksterne flash målt ved iso 100 og f/1. Jo

højere ledetal jo kraftigere flash. En pop up flash har et ledetal på ca. 11, hvor

en ekstern flash har et ledetal på ca. 40-60. Herunder er der en oversigt over

Canon Speedlite 403 EX ll, som har et ledetal på 43 v/105 mm. I oversigten kan

du finde ledetallet ud fra henholdsvis flashens output og zoom, når der bruges

iso 100 ved blænde f/1.0. Bruger du f.eks. f/5 ved 50 mm brændvidde og flash-

en på 1/4 styrke vil flashen række 3.4 meter (17/5=3,4).

 

Output/Zoom: 14 mm 24 mm 50 mm 80 mm 105 mm
1/1 11,0 25,0 34,0 40,0 43,0
1/2 07,8 17,7 24,0 28,3 30,4
1/4 05,5 12,5 17,0 20,0 21,5
1/8 03,9 08,8 12,0 14,1 15,2
1/16 02,8 06,3 08,5 10,0 10,8
1/32 01,9 04,4 06,0 07,1 07,6
1/64 01,4 03,1 04,3 05,0 05,4

 

Et specielt objektiv med manuel blænde og fokusering, hvor man kan flytte fo-

kuspunktet, så man får anderledes billeder med en lille dybdeskarphed og radial

blur effekt.

 

En pen med en lille sugekop i den ene ende, der bruges til at fjerne støv på ob-

jektiver.

 

En moderne batteri teknologi. Et sådan batteri kan oplades igen og igen uden

at danne en falsk bund uanset hvor mange gange det har været afladet. Tek-

nologien er brugt på Canons kamera batterier. Man kan købe billige kamera bat-

terier på Ebay fra Kina, men det er tit en anden og ældre teknologi der er brugt

til disse.

 

Et lille vaterpas der passer i kameraets hotshoe, hvorved man kan justere ka-

meraet, så det er fuldstændig i vater, hvilket især er er anvendeligt, når man

tager panoramabilleder. På nogle dslr kameraer er der indbygget et elektronisk

vaterpas.

 

Live view på et dslr gør at lcd skærmen kan bruges som søger. Dette er især

anvendeligt når man bruger stativ og manuel fokusering ved optagelsen.

 

Det omvendte af high key. Her er store dele af motivet mørkt med skygger.

Low key er ikke bare et undereksponeret billede, som mange tror.

 

Et indbygget filter i kameraets sensor, der forhindrer moiré.

 

Forskellen på 1. og 2. lukkegardin (lukkelamel) er når man bruger ekstern flash.

Normalt bruger man 1. lukke lamel indstillingen på den eksterne flash. Vil man

derimod tage et billede af en kørende bil, kan man i stedet bruge 2. lukke lamel

for at få lys spor af billygterne efter motivet.

 

En hurtig lukketid fastfryser motivet, hvor en lang lukketid giver bevægelse/

sløring. Hvis man bruger objektiver uden is (stabilisering) må lukketiden ikke

være mindre end brændvidden, men her har antallet af megapixel også noget at

sige. Den automatiske lukketid på et dslr går i dag fra 30 sek. til 1/8000 sek.

Har man brug for længere lukketid til en optagelse skal kameraet sættes på

funktionen "B" (bulb). Se også "Reciprocal rule".

 

Et objektiv der har et lavere f nummer end andre tilsvarende objektiver. Sådan

et objektiv kan f.eks. have et blændetal på f/1.2, hvilket betyder at man kan

bruge en hurtigere lukketid, at de er særdeles anvendelige i mørke omgivelser

og at de giver en meget lille skarphedsdybde.

 

 

M

 

M

 

 

Magic Lantern

 

 

 

Makro

 

 

 

 

 

Matskive

 

 

 

 

Megazoom

 

Menuknap

 

 

 

Mikrojustering

 

 

 

 

Mirror lock up

 

 

Modlysblænde

 

 

 

 

Moiré

 

 

 

Monopod

 

 

Ved denne manuelle indstilling justerer brugeren selv både lukketid og blænde,

med mulighed for enten at over- eller under eksponere billedet.

 

Et andet stykke software som du kan bruge i stedet for den den originale firm-

ware. Magic Lantern har andre og mere udvidede funktioner end den originale

software, men garantien bortfalder på kameraet.

 

Makro er at fotografere meget små emner så som insekter, blomster og lign-

ende. Et rigtigt makroobjektiv er i 1:1 forhold. (1 cm. på motivet = 1 cm. på

sensoren). En god brændvidde for et makro objektiv er 100 mm. Bruger man ob-

jektiver med kortere brændvidde kommer man tit for tæt på emnet man foto-

graferer.

 

Et lille firkantet stykke gennemsigtigt halv mat plastik, der sidder inde i kame-

raet (dslr) og som man bruger til at fokusere med, når man kikker i søgeren. På

nogle typer dslr kameraer kan matskiven udskiftes med flere forskellige version-

er.

 

Se "Superzoom".

 

Knappen på et dslr, hvor i man kan lave sine egne personlige indstillinger. Man-

ge fotografer opgraderer uden faktisk at kende til kameraets menu, men ved at

indstille denne kan man faktisk opnå at få endnu bedre billeder.

 

På nogle af Canon´s dyrere dslr modeller kan man finjustere kameraets fokus-

punkter på op til 40 forskellige objektiver. Funktionen er nyttig hvis det enkelte

objektiv lider af front eller back fokus. Der findes specielle fokusark på internet-

tet, man kan bruge til mikrojustering. (se også frontfokus og backfokus).

 

Forhindrer små vibrationer i spejlet og er velegnet når kameraet er monteret på

et stativ.

 

Er en sort kegleformet plastik "dims" der monteres forrest på objektivet, og som

forhindrer at det lys der kommer ind skråt forfra ikke laver flare på det færdige

billede. En modlysblænde kan i nogle tilfælde også beskytte frontlinsen på objek-

tivet.

 

Et mærkeligt udseende bølget mønster der opstår, når et motiv har mange ens

gentagne detaljer. Fænomenet kan forhindres hvis kameraet har et indbygget

Low Pass Filter.

 

Et benet fotostativ.

 

 

N

 

Nano USM

 

 

 

ND filter

 

 

 

 

 

 

ND grad filter

 

 

 

 

NFC

 

 

Nodalpunkt

 

 

 

Non rotating

 

 

Nærlinsesæt

 

 

 

Et helt nyt type objektiv, der forener usm med stm, hvilket betyder hurtigere

fokusering, kombineret med meget lav mekanisk støj. Objektivet er særdeles

velegnet til videooptagelser.

 

Et ND filter er et filter der forlænger lukketiden og kan f.eks. bruges til portræt-

fotografering udendørs hvis der er for meget lys, og man ønsker et lavt blænde-

tal. ND filtre kan også bruges til langtidsfotografering midt på dagen. ND8 svar-

er til 3 blændetrin, ND32 til 5 blændetrin og ND1000 til 10 blændetrin. Bruger

man et ND1000 filter skal man først fokusere på motivet og derefter montere

filteret, da dette er for mørkt til at kameraet kan fokusere igennem det.

 

Et ND grad filter er et gradieret ND filter, hvor gradieringen kun dækker halvdel-

en af filterets diameter. Desuden dæmper dette filter også kun eksponeringen

(lyset) med ca. 1-2 blændetrin. Filteret er specielt egnet til at dæmpe en ud-

brændt himmel med, men effekten kan og laves i et fotoredigerings-program.

 

En trådløs teknologi kaldet near field commuication, der gør at man kan over-

føre date mellem 2 enheder så længe at man bare holder dem tæt sammen.

 

Nodalpunktet er det optiske brændpunkt i objektivet. Man bruger dette punkt

som referencepunkt, når man tager panoramabilleder, for at undgå en parallaks

forskydning i de sammensatte billeder.

 

Betyder at frontlinsen på objektivet ikke kører med rundt når der fokuseres.

Dette er en stor fordel hvis man især bruger pol- eller gradieret nd filter.

 

Også kaldet "fattigmandsmakro". Et eller flere filtre man monterer forrest på et

objektiv for at forstørre motivet. Når man bruger nærlinsesæt skal man kun for-

vente at få en god skarphed i midten af billedet. Det er heller ikke altid muligt

både at anvende nærlinsesæt og makroflash.

 

 

O

 

Objektiv

 

 

Objektivfejl

 

 

 

Octagon

 

Off camera flash

 

 

 

 

Okularforlænger

 

 

Omnibounce

 

 

 

 

 

One shot AF

 

 

OVF

 

 

Et optisk instrument som bruges til at indfange lys. Objektivets lysfølsomhed

er opgivet i F værdi. Jo lavere F værdi (f.eks. F/1.8) jo mere lysfølsom.

 

Et hvert objektiv lider af objektivfejl så som fortegning, kromatisk aberation

og vignettering. Disse fejl kan dog med lethed fjernes i f.eks. Adobe Camera

Raw.

 

En ottekantet softboks. Tit benævnes den også Octabox.

 

Når man bruger en ekstern flash der ikke er monteret på kameraet, men derimod

er styret gennem et flash triggersæt. Man kan nu placere flashen på et stativ

og tage billedet fra en anden vinkel. Der findes en del triggersæt på markedet,

og nogle af dem som f.eks. Godox X1 kan også styre studieflash.

 

Et lille afstandsstykke på 15 mm som du monterer på kameraet lige bag søgeren.

Det gør betragtning gennem søgeren mere bekvem.

 

En slags mat hvid hætte man monterer på den eksterne flash, for at gøre lyset

blødere. Da en omnibounce tager noget lys fra flashen skal flashens styrke der-

for justeres med ca. 2 trin. En omnibounce er særdeles anvendelig hvis man

bouncer flashen op i et træloft, da man derved slipper for eventuelle farvestik

fra loftet på det færdige billede.

 

Er en funktion på dit dslr som gør at du kun tager 1 billede ad gangen når du

trykker på kameraets udløserknap.

 

Optical view finder (optisk søger). I modsætning til en evf (elektronisk søger)

kikker man her ved hjælp af et prisme og et spejl ud gennem objektivet.

 

 

P

 

P

 

Pancake objektiv

 

 

Panorama

 

 

 

 

Parallaks forskydning

 

 

 

 

 

Picture Style

 

 

 

 

Pixel

 

 

 

Pixeleret

 

 

Pixelstøj

 

 

 

 

 

 

 

Plugin

 

 

PNG

 

 

Polfilter

 

 

 

 

 

Power zoom adapter

 

 

 

PPI

 

 

 

 

 

Prime lens

 

 

Programvælger

 

 

Push/pull objektiv

 

 

 

 

I program justerer brugeren lukketid og blænde samtidigt.

 

Et fladt tyndt objektiv med fast brændvidde. Definitionen på et pancake objek-

tiv er hvis længden på objektivet er mindre end bredden.

 

Er en teknik, hvor man tager mange billeder horisontalt med f.eks. 30% overlap

og derefter sætter dem sammen i et dertil beregnet stykke software, for at op-

nå et meget større synsfelt. Sådanne billeder kan udskrives i flere meters bred-

de i 300 dpi.

 

Når man tager panoramabilleder er det vigtigt at opsætte og indstille kamera-

et fuldstændigt korrekt for at undgå sådanne forskydninger, som opstår når bil-

lederne ikke er optaget fra den samme position. For helt at undgå parallaks for-

skydninger i det sammensatte panoramabillede skal der derfor ved optagelsen

bruges et specielt panoramahoved og gradinddelt rotation unit.

 

Forudindstillinger til at styre billedets parametre med. Disse indstillinger kan va-

riere, men kan bestå af : Standard, portræt, landskab, neutral, troværdig, sort/

hvid og brugerdefineret. Generelt bruges de forskellige indstillinger kun hvis man

optager i jpeg, idet at de kan ændres bagefter når man optager i raw.

 

Er de punkter, der udgør et digitalt billede. Mange moderne spejlreflekskameraer

har i dag en sensor på ca. 20 megapixels. Jo flere pixels jo større udskrift. Flere

pixels er dog ikke ensbetydende med bedre billedkvalitet.

 

Forekommer når du gør et billede større end det er beregnet til. Man kan dog

forstørre et billede digitalt med ca. 10-15 % uden at kunne se den store forskel.

 

Kan optræde i 2 forskellige former. Dels som støj i forbindelse med brug af højt

iso tal, og dels i forbindelse med langtidseksponering. Støj fra høj iso gør sig

bemærket ved et grynet billede. Støj fra langtidseksponering gør sig til gengæld

bemærket ved røde, grønne og blå pixels, hvilket skyldes at kakameraets sen-

sor bliver varm under optagelsen. Støj fra høj iso værdi kan afhjælpes ved at

bruge et lavt iso tal. Støj på et langtidseksponeret billede kan afhjælpes ved

at bruge kameraets støjbehandling.

 

En programtilføjelse til et andet program. F.eks. er Noise Ninja et støjreduce-

rings program til Photoshop.

 

Blev opfundet for at afløse GIF formatet. PNG er ligesom TIFF et tabsfrit billed-

format, men fylder mindre.

 

Et polfilter bruges enten til at mætte farven på himmelen i et landskabsbillede

eller fjerne reflekser i glas, vand og lignende. Man kan dog ikke bruge et pol-

filter til panoramabilleder, da kameraets position ændrer vinkel i forhold til solen

under optagelserne. Tit kaldes dette filter også for "CPL" som står for Cirkulært

Pol Filter.

 

En batteri drevet enhed man kan montere under det nye Canon 18-135 mm

nano usm objektiv. Man kan på enheden - ved hjælp af motorstyring - ændre

brændvidden, så videooptagelser bliver mere glidende.

 

Står for Pixel Per Inch, og er computerskærmens opløsning. På en moderne

computerskærm ligger opløsningen mellem 72 - 96 ppi. Ppi anvendes på com-

puterskærme, hvorimod Dpi anvendes i printere. På en Full HD 15,6" bærbar

computer vil opløsningen være en del højere, hvilket medvirker til et skarpere

skærmbillede.

 

Objektiv med fast brændvidde. Objektiver med fast brændvidde på 50 og 60 mm

er særdeles velegnet til portrætfotografering (aps-c).

 

Den runde knap øverst på kameraet, hvor man kan vælge mellem de automatis-

ke og manuelle optage zoner.

 

Et zoom objektiv hvorpå man ændrer brændvidden ved at køre det frem og til-

bage, modsat et ordinært zoom objektiv som man drejer på for at ændre brænd-

vidde. Et eksempel på et push/pull objektiv er Canons 100-400 mm f/4.5-5.6 L

is usm mk1.

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

  

R

 

Raw

 

 

 

 

 

Reciprocal rule

 

 

 

 

 

 

 

Redigering

 

 

Rimlight

 

 

Ringflash

 

 

Rule of 500

 

 

 

 

 

 

Rule of thirds

 

 

 

 

Rød øje reduktion

 

 

 

 

Et raw billede er et ukomprimeret og ubehandlet billede direkte fra kameraet.

Fordelen ved at skyde i raw, er at der bagefter er mange flere redigeringsmulig-

heder i billedet. Et raw billede fra et aps-c dslr fylder ca. 25-35 mb, hvor et

jpeg billede fylder ca. 5-10 mb. Faktisk siges det, at et raw billede fylder ca.

1,3 mb pr. megapixel billede, når det er taget på iso 100.

 

Reglen der omhandler at lukketiden på et kamera som tommelfingerregel skal

være mindst brændvidden, når man bruger et objektiv uden stabilisering. Reglen

afhænger dog også af hvor roligt man holder sit kamera, antallet af kameraets

megapixel og afstanden til motivet. På et Canon aps-c dslr vil dette f.eks. teo-

retisk sige, at bruger man en brændvidde på 300 mm, skal lukketiden derfor

være mindst 1/500 sec. (300 mm x 1.6 = 480). På objektiver med 3 trins stabi-

lisering kan man teoretisk set gå ned til en lukketid på 1/60 sek.

 

Digital efterbehandling af billederne (se også det separate menupunkt om re-

digering).

 

En tynd kant af lys, der f.eks. bruges til at skitsere modellens hår ved portræt-

fotografering.

 

En cirkulær flash der monteres på fronten af objektivet. Denne flash er særdeles

velegnet til makro fotografering.

 

Omhandler brugen af brændvidde og lukketid, når du ønsker at tage et billede

af mælkevejen, hvor der ikke er bevægelse i stjernerne. På et Full Frame dslr

beregner man lukketiden med følgende formel "500/brændvidden = maks. luk-

ketid i sekunder". På et dslr med aps-c sensor er formlen "500/(brændvidde x

1.6) = maks. lukketid i sekunder". Lukketiden skal dog ses i perspektiv til hæld-

ningen på kameraet.

 

En kendt kompositionsregel, hvor billedet opdeles, horisontalt og vertikalt i tre

dele, ved hjælp af to jævnt fordelte linjer. Hvis man nu placerer hovedmotivet

på en eller flere af disse linjer, skaber en stærkere og mere visuelt billede i for-

hold til hvis man centrerer motivet.

 

Røde øjne på personer opstår oftest når det er mørkt og skyldes at øjets pupil

er udvidet. Du kan indstille kameraet til rød øje funktion, der består i at kame-

raet udsender en lille forblitz inden billedet tages med flashen. På den måde kan

man få modellens øje pupil til at trække sig sammen. Røde øjne kan fjernes i et

fotoredigerings program, men hvis man bouncer en flash op i loftet eller bruger

softboks undgår man problemet.

 

  

S

 

SD kort

 

 

 

 

Sensor rens

 

 

Sensor størrelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor støv

 

 

 

Serienummer

 

 

 

Shuttercount

 

 

 

Slagskygge

 

 

 

 

Snoot

 

 

 

 

Softboks

 

 

 

 

 

 

 

Speedlite

 

 

Spotmåling

 

 

 

SRGB

 

 

Stacking

 

 

Stepring

 

 

 

Stilleben

 

 

Stitch

 

 

STM

 

 

Stripboks

 

 

Styrtende linier

 

 

 

 

 

 

 

Støv

 

 

Sunny 16 rule

 

 

 

 

 

Superzoom objektiv

 

 

 

 

 

Sweet spot

 

 

 

 

 

Synsvinkel

 

 

SD kommer af ordet Secure Digital og er kort fortalt hukommelseskortet i et dslr.

De fås i forskellige størrelser (gb) og hastigheder (mb/sek). Desuden er der og-

så flere betegnelser som f.eks. SDHC (kort op til 32 gb) og SDXC (kort over 32

gb), UHS-1 klarer op til 100 mb/s og UHS-2 klarer over 100 mb/sek.

 

En funktion i kameraet der ved hjælp af ultrasoniske vibrationer kan fjerne mi-

kroskopiske fremmedlegemer, der har sat sig på sensoren.

 

Ligesom der findes forskellige kameraer findes der naturligvis også forskellige

sensorer størrelser. Canon bruger 6 forskellige sensor størrelsere. Disse kan ses

herunder. Fordelen ved en stor sensor er bl.a. bedre (mindre) iso støj, højere

dynamik, mindre dof og mulighed for at udskrive billederne i stor format. Det er

ikke - som mange tror - umiddelbart en fordel med flere pixels på sensoren.

 

Sensor type:

Størrelse (mm)

Mm2

Crop faktor

1/2.3"

08.8 x 06.6

058.08

3.9

1"

13.2 x 08.8

116.16

2.7

1.5"

18.7 x 14.0

261.80

1.8

Aps-C

22.3 x 14.9

332.27

1.6

Aps-H

28.7 x 19.0

545.30

1.3

Full Frame

36.0 x 24.0

864.00

1.0

 

Er udefra kommende mikroskopiske fremmedelementer der sætter sig på sensor-

en. Dette opstår hvis man f.eks. tit skifter objektiv i støvede omgivelser. Sen-

sorstøv kan dog fjernes med specielle rensekit. Se også "støv".

 

På nogle Canon objektiver står der et serienummer, der angiver hvor og hvornår

objektivet er lavet. Serienummeret bliver også tit kaldt for datakoden. En over-

sigt over dem fremgår her.

 

Det antal skud et dslr har taget eller som man forventer af et nyt dslr. Canons

dslr modeller angives til en forventet holdbarhed fra ca. 100.000 skud til ca.

400.000 skud.

 

En skygge der rammer baggrunden som f.eks. en væg bag motivet. Slagskygger

kommer når man bruger direkte flash fra både en pop up og en ekstern flash.

Slagskygger hører ikke hjemme i portrætbilleder og ved at bounce flashen op i

et loft kan man undgå dem.

 

En snoot er et stykke flash tilbehør. Man monterer den foran den eksterne

flash for bedre at kunne retningsbestemme lyset når man tager portrætbilled-

der. Med en snoot er det tit kun ansigtet på modellen der bliver oplyst. En

snoot retnings bestemmer lyset meget mere end en grid.

 

En firkantet "kasse", hvor man bagerst enten placerer sin eksterne flash eller

studielys/flashlampe, og hvor der forrest er monteret et tyndt lag hvidt stof,

der blødgører lyset fra lyskilden. Nogle softbokse er desuden monteret med et

indvendigt diffuserlag, der yderligere blødgør lyset. Ordet softboks er en fælles-

betegnelse, da disse fås i mange forskellige størrelser og udformninger alt efter

det man skal bruge dem til. En softboks med 2 diffuserlag tager ca. 2 blænde-

trin.

 

Canons tilbehørs serie af eksterne flash. Udvalget dækker pt. 4 eksterne flash

og 1 makro flash.

 

Ved spotmåling måles lyset i midten af søgen. Målingen er særdeles velegnet

når man skal fotografere en hvid brud eller månen, da kameraet i målingen ikke

tager hensyn til det omkring liggende lys.

 

Et farverum der er standarden for visning på computerskærme så som websider

på internettet.

 

At stacke er at ligge flere billeder oveni hinanden for at få flere effekter.

Metoden er især god til billeder af fyrværkeri.

 

En slags krans som du monterer yderst på objektivet for at kunne bruge et

større filter end objektivets filterdiameter. Ulempen er dog at man så ikke kan

bruge en modlysblænde.

 

Billeder af opstillede genstande, hvor billederne bagefter eventuelt anvendes til

reklamefotos.

 

At stitche er at sammensætte flere billeder, så de bliver til et stort panorama-

billede.

 

STM står for STepper Motor og er et forholdsvis nyt fokus motor design i nogle

af objektiverne fra Canon. Systemet skal eliminerer støj under video optagelser.

 

En rektangulær dyb softboks der f.eks. måler 35 x 140 cm og som er beregnet

til at bruge ved helfigur portrætfotografering.

 

Når man fotograferer bygninger med et vidvinkel objektiv og kameraet peger op

ad  - for at få hele bygningen med på billedet - vil bygningen pege indad. Pro-

blemet opstår fordi at der er længere afstand fra kameraets sensor til motivets

top, end til bunden af motivet. Dette kan dog løses enten ved at gå noget læn-

gere væk fra motivet, ved at bruge et tilt/shift objektiv, eller det kan rettes i

et billedbehandlingsprogram. Styrtende linier opstår oftest, når man bruger vid-

vinkel objektiver.

 

Før eller siden vil man få støv i sit kamera og/eller på sine billeder, men der er

absolut ingen grund til at gå i panik, for støv kan som regel fjernes igen.

 

En metode til at beregne den korrekte eksponering når man tager billeder uden-

for på en solskinsdag. Beregningen går på at man indstiller blænden til f/16, iso

til 100 og lukketiden til 1/100 sekunder. Såfremt at man ønsker at bruge en hur-

tigere lukketid på 1/400 sekunder indstiller man nu bare kameraets iso til 400.

Altså iso og lukketid følges ad.

 

Et objektiv der dækker et stort brændvidde område. Et eksempel på dette kun-

ne være Tamrons 18-270 mm objektiv. I et superzoom objektiv får man et ob-

jektiv der dækker over en meget stor brændvidde, men desværre lider disse ob-

jektiver af alt for mange objektivfejl, som f.eks. manglende skarphed over hele

brændvidden, kromatisk aberation, fortegning og vignettering.

 

Den blændeværdi på et objektiv, hvor det tegner skarpest. Selv om et objektiv

har en lav blænde på f.eks. 1,4 er det bestemt ikke også ensbetydende med at

objektivet også tegner skarpest ved denne blænde. Tit tegner et lysfølsomt ob-

jektiv først skarpest ved f/2,5-5,6. En tommelfingerregel siger at et almindeligt

zoom objektiv først er skarpest ved f/8.

 

Objektiv producenter opgiver tit synsvinklen på deres objektiver i 35 mm ækvi-

valent og diagonalt. Når man bruger disse objektiver på et aps-c dslr, er syns-

vidden mindre, og især når man betragter den horisontalt. Et eksempel vil være

et Canon EF 50 mm objektiv der på et FF dslr har en synsvinkel på ca. 47 gra-

der diagonalt, hvilket svarer til en synsvinkel på ca. 25 grader horisontalt på et

aps-c dslr.

 

  

T

 

T stop

 

 

 

 

 

Tap-in console

 

 

 

TFP

 

 

 

TFCD

 

 

Teleconverter

 

Tethered shooting

 

 

 

 

TIFF

 

 

Tilt-/shift objektiv

 

 

Tripod

 

TTL

 

 

 

 

Tutorial

 

Tv

 

 

Hvor F numre er betegnelsen for hvor lysfølsomt objektivet er og hvor stor

blændeåbningen er i et objektiv, er T stop en betegnelse for hvor meget lys der

reelt passerer gennem objektiv og rent faktisk rammer kameraets sensor. De

enkelte linser i et objektiv tager nemlig lidt af lyset. Cinema objektiver opgives

i T stop og ikke F stop.

 

Tamrons svar på Sigmas usb dock. Også her drejer det sig om, at man kan op-

datere og finetune sine objektiver. Consolen er dog kun kompatibel med nogle

af de sidst nye Tamron objektiver.

 

Også kaldet "Time For Print". En fotosession uden penge mellem fotograf og

model. Fotografen tager billederne og lærer af det, og modellen får ligeledes er-

faring og også billederne.

 

En tfp fotosession, hvor betalingen til modellen er de færdige billeder på en cd

(Time For CD).

 

Se "Extender".

 

Tethered shooting (eller remote shooting) er når man tilslutter sit dslr med en

computer. På den måde kan man fjernstyre sit dslr ved hjælp af et stykke soft-

ware som f.eks. Canon EOS Utility og straks efter optagelsen se billedet på

computerens skærm. Desuden kan billederne overføres direkte til computeren.

 

Er et ukomprimeret tabsfrit billedformat, hvilket gør det velegnet til billedredige-

ring. Ulempen er dog at et billede fylder ca. 140 mb.

 

Et specielt beregnet objektiv til arkitekturbilleder, hvorved man undgår styrt-

ende linjer. Prisen for sådan et objektiv starter ved ca. kr. 20.000,-.

 

Tre benet fotostativ.

 

Når man bruger flash vil kameraet måle lyse gennem objektivet (through the

lens), hvilket betyder at motivet vil blive eksponeret korrekt, selv om man bru-

ger filtre på objektivet. Har man sat en ekstern flash til at bounche op i loftet,

skal der dog bruges flash eksponeringskompensation.

 

Guide eller vejledning i hvordan du udfører en bestemt foto genre.

 

Ved denne kamera indstilling (time value, også kaldet lukketidsprioritet) just-

erer kameraet selv blænden. Se også Lukketid.

 

  

U

 

Udbrændt

 

 

 

Udskrift størrelser

 

 

 

UHS

 

UI

 

USB dock

 

 

 

 

USM

 

 

UV-filter

 

 

 

Er når f.eks. himmelen brænder ud, og fremstår helt hvid uden nuancer. Til at

undgå en udbrændt himmel, kan der f.eks. bruges et gradierings filter til mon-

tering på objektivet.

 

Hvor stort et billede man kan skrive ud fra sit kamera afhænger af, hvor man-

ge pixels det har og hvor mange dpi man udskriver i. Med et dslr med 24 mega-

pixels (4000 x 6000) er det muligt at udskrive billedet i 33 x 50 cm i 300 dpi.

 

Ultra High Speed. Se også "SD-kort".

 

User Interface eller brugerflade som f.eks. menuen i et dslr kamera.

 

Noget af det sidste nye indenfor tilbehør til objektiver. En lille dock station som

man monterer sit objektiv i, og derefter kobler til computeren. Nu kan man op-

datere sit objektiv til den sidst nye firmware og ydermere fine tune objektivet.

Tamron har også en tilsvarende dock, som de kalder for TAP-in console.

 

Står for "Ultra Sonic Motor" og fordelen er, at objektivet fokuserer hurtigere og

larmer mindre.

 

På et moderne digitalt spejlreflekskamera er filterets virkning uden betydning da

der er indbygget et uv filter i kameraets sensor. Filteret kan dog bruges til at

beskytte frontlinsen fra stenslag hvis man fotograferer speedway eller lignende.

Monterer man et uv filter på objektivet er sandsynligheden for at få flare i bil-

ledet dog større.

 

  

V

 

Vertorama

 

 

 

 

Vidvinkel objektiv

 

 

 

 

 

 

Vignettering

 

 

 

Vinkelsøger

 

 

Er en teknik hvor man - i modsætning til panorama - tager mange billeder verti-

kalt med f.eks. 30 % overlap og derefter sætter dem sammen i et dertil bereg-

net stykke software, for at opnå et meget større synsfelt. Sådanne billeder kan

udskrives i flere meters højde i 300 dpi.

 

Et objektiv med en meget bred synsvidde. Dette kan f.eks. have en brændvid-

de på 10-20 mm, hvor synsvidden så svarer til ca. 58 til 96 grader horisontalt.

Et "normalt" 18 mm objektiv har en synsvidde på ca. 64 grader. Teknisk forklar-

et er et vidvinkel objektiv dog et objektiv der har kortere brændvidde en sensor-

ens mål. På et FF dslr vil det sige brændvidde under ca. 35 mm og på et aps-c

dslr objektiver under ca. 24 mm.

 

Måles i ev (blændetrin) og gør billedet mørkere i kanterne i forhold til midten af

billedet. Denne objektivfejl kan dog rettes i et redigeringsprogram, eller man

kan med fordel bruge det, når man tager portrætbilleder.

 

En ekstra søger man monterer på selve søgeren på kameraet, så man kan fore-

tage fotografering fra en lav kameraposition.

 

  

W

 

WB

 

WB filter

 

Wi-fi

 

 

WG

 

Wonderpana

 

 

 

 

Ws

 

 

Se "Hvidbalance".

 

Se "hvidbalance filter".

 

Trådløs overførsel af data. På nogle Canon modeller er denne funktion indbyg-

get i kameraet.

 

En betegnelse der bruges om de Canon dslr kameraer, der både har Wifi og Gps.

 

Et anderledes filtersystem - der minder lidt om Cokin - til især ultra vidvinkel ob-

jektiver med buet frontlinse, hvor man ikke umiddelbart har andre mulighedder

for at montere et filter. Ved at bruge denne løsning kan man stadigvæk have

en modlysblænde monteret på objektivet.

 

Måle enheden (watt sekund) for studie flash. Umiddelbart kan man ikke omreg-

ne Ws til ledetal da det er 2 vidt forskellige enheder. Mange studieflash er dog

opgivet i både Ws og ledetal. En tommelfingerregel er at 200 Ws = GN 45, og

400 Ws = GN 64.

 

  

X

 

X-Sync

 

 

 

 

XMP

 

 

Kameraets umiddelbare hurtigste lukketid (flash synkronisering) når det bruges

sammen med en flash. Normale ligger denne hastighed for Canons dslr kameraer

på 1/200 til 1/250 sek. Ønsker man at bruge en hurtigere lukketid bruger man

derfor High Speed Sync.

 

Den sideliggende fil til et CR2 billede. Filen bevirker at man når som helst igen

kan redigere CR2 billedet i ACR med de sidste indstillinger, uden at starte forfra.

 

  

Y

 

Y-adapter

 

 

En y formet ledning til Godox PB-960 powerblock, således at man kan halvere

opladningstiden på en Godox AD360 flashlampe.

 

  

Z

 

Zoom kamera

 

 

Zoom objektiv

 

 

Zoom lock

 

 

Zoom ratio

 

 

Et mindre kamera med mange gange indbygget zoom (op til 65 x zoom). Stør-

relsesmæssigt ligger det mellem et kompakt kamera og et dslr.

 

Objektiver med variabel brændvidde over 50 mm. Et eksempel på sådan et kun-

ne være Canon 70-300 mm f/4-5.6 is usm.

 

En funktion på et objektiv, der forhindrer det i at zoome ud, når det er påmon-

teret kameraet. Funktionen betjenes vha. en lille knap.

 

Forskellen på den længste og korteste brændvidde på et objektiv. Et 18-55 mm

objektiv har 3 x zoom (som starter fra 18 mm), og et 100-400 mm objektiv har

4 x zoom.

 

 

Æ

 

 

 

 

 

 

 

  

Ø

 

Øjestykke

 

 

 

Et forlængerstykke, som man monterer på søgeren af kameraet, så det bliver

lettere for f.eks. brillebrugere at se i søgeren. Et øjestykke kan også være for-

synet med en gummiskygge, som forhindrer lys at komme ind i søgeren, når

man kikker i den.

 

 

Å

 

 

 

 

 

 

 

3 vejs hoved.

 

Adobe RGB.

 

Back button focus.

 

Better Beamer.

 

Beauty dish.

 

Blændeblade.

 

Bounce.

 

Catchlight.

 

Cinema objektiv.

 

Cokin filter.

 

Datokode.

 

DOF.

 

Error.

 

Extender.

 

EyeFi kort.

 

Eye Detection.

 

Farvestik.

 

Fiskeøje.

 

Flare.

 

Focus peaking.

 

Fortegning.

 

Geared hoved.

 

Gimbal head.

 

High key.

 

Histogram.

 

Hvidbalance filter.

 

Iso støj.

 

Kompaktkamera.

 

Kuglehoved.

 

L bracket.

 

Lensbaby.

 

Libelle.

 

Lysfølsomt objektiv.

 

Makro.

 

Modlysblænde.

 

Moiré.

 

ND filter.

 

Nodalpunkt.

 

Octagon.

 

Omnibounce.

 

Pancake objektiv.

 

Parallaks forskydning.

 

Rimlight.

 

Rule of third.

 

Sensorstøv.

 

Slagskygge.

 

Stacking.

 

Stripboks.

 

Styrtende linier.

 

Superzoom objektiv.

 

Tap-in console.

 

Udbrændt.

 

Vignettering.

 

Vinkelsøger.

 

Wonderpana.

 

Y-adapter.

 

Zoom kamera.

 

© Atviso.dk 2014